Informasjon, veiviser

Synstap eller synsreduksjon, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Nærsynthet eller langsynthet (brytningsfeil)
  • Kan kreve korreksjon med briller eller kontaktlinser, ev. laserbehandling
 • Grå stær (katarakt)
  • Er svært vanlig blant eldre og skyldes aldersbetinget fordunkling av øyets linse
  • Tilstanden utvikler seg langsomt, ensidig eller dobbelsidig, etter hvert tilkommer synsvansker og hos mange overfølsomhet for sterkt lys. Kan etter hvert bli behandlingstrengende
 • Betennelse i hornhinnen (keratitt)
  • Skyldes en akutt betennelse i hornhinnen, oftest forårsaket av herpesvirus. Tilstanden kan komme tilbake senere
  • Er vanligvis ensidig, ofte smertefull, lysskyhet, tåreflod, ev. synsforstyrrelse
  • Krever snarlig behandling hos spesialist
 • Betennelse i regnbuehinnen (iridosyklitt)
  • Er en alvorlig og ikke uvanlig årsak til rødt øye. Skyldes en akutt betennelse i regnbuehinnen (iris og corpus ciliare - fremre uveitt), kan komme tilbake flere ganger. Ofte ingen kjent forklaring på hvorfor betennelsen oppstår, men i noen tilfeller har tilstanden sammenheng med revmatisk sykdom eller kronisk betennelse i tarmen
  • Symptomene kan tidlig være beskjedne - oftest ensidig, smerte (kan mangle tidlig), rødt øye, lysskyhet, tåreflod, ev. tåkesyn
  • Krever behandling hos øyelege straks
 • Kronisk grønn stær (glaukom)
  • Forekommer hos ca 1-2% over 40 år. Årsak er ukjent. Det foreligger forhøyet trykk i øyet
  • Tilstanden gir snikende og varige synsfeltutfall over lang tid. Ubehandlet vil det utvikle seg "kikkertsyn" - det vil si at synsfeltet innskrenkes, du ser bare rett frem
 • Langtidsskade ved diabetes (diabetisk retinopati)
  • Oppstår etter mange års diabetes. Etter 20 år har 80% av de med type 1 og 50% av de med type 2 utviklet skader på netthinnen. Tilstanden skyldes skader på de små blodårene i øynene (som i andre organger i kroppen)
  • Tilstanden gir ingen andre symptomer enn redusert syn
 • Alderdomsforandringer på netthinnen (makuladegenerasjon)
  • Oppstår hos eldre mennesker
  • Synstap som utvikler seg snikende over uker og måneder, gir varig utfall, forvrengte bilder, lesevansker, skarpsynsvansker. Hos noen kan utviklingen bremses med behandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Netthinneløsning (amotio retinae)
  • Kan oppstå uten kjent årsak eller sekundært f.eks. til betennelser, blødninger, skader, svær nærsynthet
  • Ensidig. Arter seg som lysglimt og flekker som flyter, kan opptre forut for løsningen. Skarp avgrensning av synstap, gardinaktig skygge
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Blodpropp i øyets arterier (akutt arteriell okklusjon i retinale kar)
  • Forekommer hos eldre mennesker. Atrieflimmer (hjerteflimmer) og åreforkalkning disponerer for tilstanden
  • Det oppstår et ensidig synstap som er raskt forbigående eller varig, omfanget er avhengig av hvilken blodåre i øyet som er rammet
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Blodpropp i øyets vener (sentralvenetrombose)
  • Oppstår vanligvis hos eldre mennesker. Åreforkalkning, høyt blodtrykk, diabetes og grønn stær (glaukom) kan være disponerende faktorer
  • Det oppstår et ensidig synstap som er raskt forbigående eller varig. Typisk våkner vedkommende om morgenen med nedsatt syn på et øye
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Betennelse i tinningpulsåren (arteritis temporalis)
  • Opptrer hos eldre mennesker. Betennelse i tinningpulsåren
  • Plutselig synsnedsettelse over noen timer, variabelt sykdomsbilde - kan være smerte og sårhet i tinningregionen og hodebunn, noen har symptomer forenlig med muskelrevmatisme (polymyalgia revmatika)
  • Krever rask behandling
 • Betennelse i hele øyet (endoftalmitt)
  • Tilstanden skyldes at en ytre gjenstand har kommet inn i øyet (splint som har trengt inn i øyet), eller det skyldes komplikasjon til en operasjon
  • Gir ensidig uttalt smerte, rødhet og synsreduksjon
  • Krever umiddelbar behandling
 • Betennelse i synsnerven (optikusnevritt)
  • Tre av fire er kvinner, debutalder ca. 30 år
  • Vanligvis nedsatt syn på det ene øyet som kommer i løpet av timer til dager, smerter eller ubehag ved øyebevegelse, sviktende evne til å gjenkjenne farger (sideforskjell). Synet kommer nesten alltid tilbake i løpet av dager, uker, måneder
 • Andre sjeldne årsaker
Forrige side Neste side