Informasjon, veiviser

Synstap eller synsreduksjon, veiviser

Nedsatt syn i form av svekket avstandssyn eller innskrenket synsfelt

Når bør du søke lege?

  • Synstap eller synsreduksjon tilsier legeundersøkelse. Unntaket er i de tilfeller hvor forklaringen er langsynthet eller nærsynthet, der det er tilstrekkelig å bli undersøkt av optiker
Forrige side Neste side