Informasjon, veiviser

Synstap eller synsreduksjon, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hva består synsproblemet i?
  1. Svekket syn høyre øye
  2. Svekket syn venstre øye
  3. Uklart syn av fjerne objekter, nærsynt
  4. Uklart syn av nære objekter, nedsatt lesesyn eller langsynt
  5. Nedsatt sentralsyn
  6. Forstyrrelser i deler av synsfeltet
  7. "Fluer" i synsfeltet
  8. Plutselig synstap !
  9. Synstapet er kommet gradvis over tid
  10. Kortvarig, forbigående synstap
  11. Dobbeltsyn
  12. Oppleves som en nedtrukket gardin
  13. Forvrengning av synsinntrykkene
  14. Innskrenket synsfelt. Ved blikk rett frem skimter jeg mindre ut til sidene enn før
 • Når startet synssvekkelsen?
  • For noen minutter siden
  • For noen timer siden
  • For ca. et døgn siden
  • For noen dager siden
  • For ca. en uke siden
  • For noen uker siden
  • For ca. en måned siden
  • For mer enn en måned siden
 • Hvor svekket er synet ditt?
  • Litt
  • Moderat
  • Betydelig !
 • Synstapet?
  • En forbigående episode
  • Vedvarende
 • Ledsagende symptomer?
  1. Øyesmerter
  2. Rødt øye
  3. Tåreflod
  4. Lysskyhet
  5. Hodepine
 • Mulige årsaker?
  1. Øyeskade
  2. Arvelig øyesykdom i familien
  3. Diabetes
  4. Høyt blodtrykk
  5. Hjerneslag eller drypp
  6. Skjeling hos barn
  7. Metanolforgiftning
  8. Bivirkning av medisin
  9. Annen underliggende kronisk sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke øyet, titte inn på øyenbunnen, sjekke synet, måle trykket på øyet
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om alvorlig øyesykdom blir du henvist til øyelege eller innlagt sykehus umiddelbart
Forrige side Neste side