Informasjon, veiviser

Tåreflod, veiviser

Tåreflod oppstår når tåreproduksjonen overstiger avløpets kapasitet, det "renner over" ved øyelokkskanten.

Hva er tåreflod?

 • Oppstår når tåreproduksjonen overstiger avløpets kapasitet, det "renner over" i øyet, eller at drenasjen av tårevæsken er blokkert
 • Er svært vanlig hos spedbarn med tett tårekanal
 • Forekommer også hyppig hos eldre pasienter

Om tårevæsken

765-2-test-pa-taredrenasjen.jpg
 • Tårekjertelen befinner seg på yttersiden av øyet. Den produserer hele tiden tårevæske som smører og beskytter øyet
 • Overflødig væske dreneres vekk gjennom tårepunktene som befinner seg på nesesiden av nedre øyelokk
 • Fra øyepunktet går en tynn kanal til tåresekken som ligger mellom øyet og nesen. Fra tåresekken fører en kanal ned til nesehulen, der tårevæsken tømmer seg

Alvorlighetsgrad

 • Tett tårekanal hos spedbarn er vanlig, uskyldig og skal sjelden behandles
 • Hos eldre oppstår overproduksjon på grunn av irritasjon eller tette tåreveier
 • Hos enkelte eldre er forklaringen slappe øyelokk som ikke ligger tett inntil øyet (ektropium)

Hva kan årsaken være?

Som kan kreve behandling

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Hos spedbarn kan tårekanalen være lukket langt ut i første og iblant andre leveår. Ofte ensidig. Bare helt unntaksvis kan det oppstå betennelse i tåresekken som krever behandling

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Ved tette/trange tårekanaler hos barn er det viktigste å vaske vekk verk som kan samle seg på øylokkskanten. Tilstanden vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv

Når bør du søke lege?

 • Det kan være nyttig å få vurdert av lege om en plagsom tåreflod kan behandles

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Renner tårene hele tiden?
  • Ja
  • Nei
 • Renner tårene kun når du/barnet utsetter øynene for vind, kulde, sigarettrøyk?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du/barnet hatt disse plagene?
  • Siden fødselen
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Noen måneder
  • Mer enn et halvt år
 • Sjenerer tårefloden deg mye?
  • Ja, litt
  • Ja, moderat
  • Ja, betydelig
  • Nei
 • Er øyelokkende dine innovervendte eller utovervendte?
  • Ja, innovervendte
  • Ja, utovervendte
  • Nei
 • Er øyelokkende dine blitt slappe og ligger ikke tett inntil øyet?
  • Ja
  • Nei
 • Er tårefloden ledsaget av noen av disse symptomene?
  1. Nei
  2. Lysskyhet (tåler ikke sterkt lys)
  3. Kløe
  4. Smerter
  5. Rødfarging av hviten på øyet

Legeundersøkelsen

 • Legen vil hos eldre personer vurdere hvor godt øyelokkene er klemt inntil øyet
 • Hos spedbarn vil legen vurdere om det foreligger betennelse i tåresekken
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mye besvær kan det være aktuelt å henvise til spesialist for eventuell operasjon (eldre) eller "oppstaking" av tårekanalen (spedbarn)
 • Norske øyeleger anbefaler sondering i narkose ved halvannet til to års alder, men det finnes undersøkelser som viser at mange trange tårekanaler kan åpne seg spontant helt opp til 10-12 års alder