Informasjon, veiviser

Tørrhet i øynene, veiviser

Tørre øyne er en tilstand som er mest aktuell hos gamle eller svært syke pasienter som har problemer med å lukke øynene.

Hva er tørre øyne?

 • Det er nedsatt tåreproduksjon
 • Tåreproduksjonen avtar generelt noe med alderen
 • Tilstanden er mest aktuell hos gamle eller svært syke pasienter som har problemer med å lukke øynene
 • Tørre øyne øker risikoen for sårdannelse på hornhinnen

Om tårevæsken

 • Tårekjertelen befinner seg på yttersiden av øyet. Den produserer hele tiden tårevæske som smører og beskytter øyet
 • Overflødig væske dreneres vekk gjennom tårepunktene som befinner seg på nesesiden av nedre øyelokk
 • Fra tårepunktet går en tynn kanal til tåresekken som ligger mellom øyet og nesen. Fra tåresekken fører en kanal ned til nesehulen, der tårevæsken tømmer seg

Hva kan årsaken være?

Som kan kreve behandling

 • Sjögrens syndrom
  • Forekommer især hos middelaldrende kvinner
  • Typisk foreligger kronisk leddgikt og tørrhet av munn, nese og hud. Det er fremmedlegeme- /sandpapirfølelse i øynene
 • Tørre øyne som medikamentbivirkning
  • Atropin, p-piller, betablokkere og en del legemidler mot psykiske lidelser kan gi tørre øyne som bivirkning
 • Ansiktslammelse (facialisparese)
  • Kan medføre tørrhet på det aktuelle øyet, noe som tilsier behandling
 • A-vitamin mangel
  • Spesielt hos underernærte barn fra u-land

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Tørre øyne
  • Er vanlig hos eldre
  • Behøver bare unntaksvis behandling med kunstig tårevæske

Hva kan du gjøre selv?

 • Kunstige øyedråper kan avhjelpe plager

Når bør du søke lege?

 • Ved uttalte plager er det rimelig å be om vurdering fra lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Sjeneres du mye av de tørre øynene?
  • Lite
  • Moderat
  • Betydelig
 • Sjeneres du også av munntørrhet?
  • Ja
  • Nei
 • Har du fremmedlegemefølelse fra øynene? Som å ha sand i øynene?
  • Ja, litt
  • Ja, moderat
  • Ja, betydelig
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Ubehag eller smerter fra øynene
  2. Synet blir av og til uklart
  3. Smerte og brennende følelse
  4. Hyppig blinkefrekvens
  5. Tretthet
  6. Lysskyhet
  7. Periodisk uklart syn som kan bedres ved blinking
  8. Røde øyne
  9. Slim i øyespalten
 • Mulige årsaker?
  1. Bruker kontaktlinser
  2. Ansiktslammelse, facialisparese - får ikke lukket øyet
  3. Revmatisk sykdom
  4. Annen underliggende kronisk sykdom (angi over)
  5. Bivirkning av medisin (angi over)

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

 • Unntaksvis kan det være aktuelt å måle tåreproduksjonen (Schirmers test)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er ofte ikke nødvendig