Informasjon, veiviser

Angst, veiviser

Angst er et av de hyppigste symptomene som folk søker lege for, men det finnes flere typer angst. I denne veiviseren kan du lese mer om typiske symptomer ved ulike angsttyper, og om når du bør oppsøke lege.

Hva er angst?

 • Frykt, redsel og angst er normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende eller farlige
 • Ved siden av den psykiske angstopplevelsen fører slike hendelser til stressreaksjoner med kroppslige symptomer som blant annet hjertebank, svetting, varme eller kuldefølelse
 • Sykelig angst er preget av at angstsymptomene utløses lettere enn vanlig, og det er ofte tydelig at angsten er overdreven og urimelig

Forekomst

 • Angst er et av de hyppigste symptomene som folk søker lege for
 • Over en tredel av de pasientene som presenterer et psykiatrisk problem i allmennpraksis, klager over angst
 • I norsk allmennpraksis registreres angst (som symptom eller sykdomsdiagnose) i 3-5 prosent av pasientkontaktene
 • Omtrent hver femte kvinne eller mann rammes en gang i livet av en angsttilstand
 • Av angsttilstandene som en ser i allmennpraksis, er generalisert angst hyppigst, fulgt av panikkangst og fobier

Når er angst unormal?

 • Normal angst
  • Angst og nedstemthet forekommer ofte som normale psykologiske reaksjoner på hendelser vi utsettes for:
   • Angst kan være en normaltilstand i forhold til en trussel
   • Å være redd når en fare truer, kan være en livsnødvendig reaksjon som kan forhindre at du utsetter deg for ytterligere fare
 • Sykelig angst
  • I sterk kontrast til naturlig angst for reelle farer står den unormale eller sykelige angsten
  • Mange mennesker er redde for ufarlige situasjoner, og noen kan få lammende angst i situasjoner som andre opplever som ufarlige
 • Kroppslige reaksjoner
  • Mange kroppslige følgesymptomer ved angst skyldes økt aktivitet i den delen av nervesystemet som vi ikke styrer med viljen (det autonome nervesystem):
   • Pulsen øker, blodforsyningen til armer og føtter reduseres og pasienten opplever hjertebank og kalde hender og føtter
   • Mange får muskelspenninger
  • Akutte angstanfall kan føre til åndenød (hyperventilasjonsanfall) eller i sjeldne tilfeller besvimelse (ofte blod/sprøytefobi eller panikk)
Neste side