Informasjon, veiviser

Angst, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

 • Prøv å finne om det er et mønster i dine angstplager
  • Kommer anfall i bestemte situasjoner? Hvilke?
  • Får du angst ved tanken på en person eller ved synet av et sted, en gjenstand eller et dyr?
 • Ved milde og moderate plager
  • Kan du forsøke å øve opp evnen din til å tåle angstutløsende situasjoner, steder, gjenstander, dyr
  • Start forsiktig, ev. at noen er sammen med deg, og øk belastningen litt om litt til du føler at du behersker situasjonen
  • Det finnes mye selvhjelpslitteratur
  • Ta et nettkurs i kognitiv terapi mot angst
  • Ta kontakt med psykisk helsehjelp i din kommune
 • Ved uttalte plager som i vesentlig grad påvirker livet ditt
  • Søk hjelp hos lege, psykolog eller andre behandlere
 • Unngå alkohol- og pille-misbruk!
Forrige side Neste side