Informasjon, veiviser

Depresjonsfølelse, veiviser

Depresjonsfølelse kjennetegnes typisk av nedstemthet, tap av interesser og glede, tretthet og redusert energi og overskudd. I denne veiviseren kan du lese mer om ulike årsaker til at dette oppstår, og om når du bør oppsøke lege.

Hva er depresjonsfølelse?

 • Nedstemthet det meste av dagen
 • Negative tanker
 • Tap av interesser og glede
 • Tretthet og redusert energi
 • Dårlig selvfølelse
 • Ønske om å være alene
 • Manglende interesse for andre mennesker
 • Opplever at tilværelsen ikke har mening
 • Animasjon om depresjon
  depresjon

Forekomst

 • Cirka 10% vil få depressiv lidelse i løpet av et år
 • Minst 25% av kvinner og 15% av menn får i løpet av livet en behandlingstrengende depresjon
 • De fleste alvorlige depressive tilstander starter i slutten av tenårene
 • Mange med depresjonsfølelse søker ikke helsehjelp

Hvor uttalt er depresjonsfølelsen?

 • Hvor dypt stikker depresjonen?
  • Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom grad av funksjonssvikt. Er det daglige oppgaver og aktiviteter du ikke orker å utføre?
 • Er det medvirkende psykososiale faktorer?
  • Økonomi, arbeid, familie etc.
 • Mange får kroppslige plager uten at det foreligger kroppslig sykdom
Neste side