Informasjon, veiviser

Depresjonsfølelse, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Det er viktig at dine nærmeste viser en støttende optimistisk holdning
  • Ved mistanke om fødselsdepresjon kan du teste deg selv med dette spørreskjemaet
Forrige side Neste side