Informasjon, veiviser

Depresjonsfølelse, veiviser

Når bør du søke lege?

  • En depresjonsfølelse som hemmer deg i dine daglige aktiviteter, eller som har vedvart over lengre tid, trenger du profesjonell hjelp til å komme over
  • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege
Forrige side Neste side