Informasjon, veiviser

Depresjonsfølelse, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Noen måneder
  • Ca. et halvt år
  • Lengre enn et halvt år
 • Er depresjonsfølelsen konstant eller kommer den i perioder?
  • Konstant
  • I perioder
 • Hvor sterkt deprimert føler du deg?
  • Litt deprimert
  • Moderat deprimert
  • Betydelig deprimert !
 • Har du hatt mange tidligere perioder med depresjonsfølelse?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan er selvfølelsen din?
  • God
  • Nedsatt
  • Svært dårlig
 • Hvilke plager har du?
  1. Tretthet
  2. Konsentrasjonsvansker
  3. Tristhet
  4. Har ingen interesser eller gleder lengre
  5. Søvnvansker
  6. Appetittendring
  7. Tiltaksløshet
  8. Smerter
 • Lider du av angst?
  1. Som generell angst
  2. Som panikkangst
  3. Som fobisk angst
 • Har du vært utsatt for en alvorlig livshendelse som kan ha medvirket til din nåværende tilstand?
  • Ja
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Søvnløshet
  2. Selvmordstanker !
  3. Sjeneres av kroppslige plager som magesmerter, muskelsmerter, hodepine
  4. Kan i perioder være uvanlig oppstemt, "høy"
  5. Andre har ment at jeg har vært uvanlig oppstemt, "høy"
  6. Er forvirret og desorientert !
  7. Er hallusinert !
 • Hvordan fungerer du i dagliglivet?
  • Godt
  • Mindre bra
  • Dårlig
 • Hvordan fungerer du på jobben?
  • Godt
  • Mindre bra
  • Dårlig
 • Hvordan fungerer du hjemme?
  • Godt
  • Mindre bra
  • Dårlig
 • Hvordan fungerer du sammen med venner?
  • Godt
  • Mindre bra
  • Dårlig
 • Mulige medvirkende årsaker?
  1. Mobbing
  2. Manglende sosialt nettverk
  3. Pågående konflikt
  4. Utsatt for stort press
  5. Sorg
  6. Har underliggende kroppslig sykdom
  7. Bivirkning av legemiddel
  8. Drikker mer alkohol enn normalt
  9. Bruker andre rusmidler
  10. Har nylig hatt barnefødsel

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere grad av depresjon, om det kan foreligge tegn til alvorlig sinnslidelse, hvilke konsekvenser depresjonen har for deg
 • Ved behov for å utelukke kroppslig sykdom gjøres en kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Legen vil forsøke å måle "grad av depresjon" ved å stille deg spørsmål hentet fra et spørreskjema (MADRS)
 • Ved behov for å utelukke underliggende sykdom kan ulike blodprøver være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste med depresjonsfølelse kan behandles av allmennlegen
 • Ved alvorlig depresjon eller depresjon som ikke blir bedre med behandling, vil du bli henvist til psykiater eller psykolog. Unntaksvis kan det være nødvendig å legge deg inn i sykehus
Forrige side