Informasjon, veiviser

Hallusinasjoner, veiviser

En hallusinasjon er for eksempel at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige. I denne veiviseren kan du lese om hva som kan være årsaker til hallusinasjoner.

Hva er hallusinasjoner?

 • En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning av sanseorganet. F.eks. at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige
 • Ofte vil den som opplever hallusinasjoner, ikke være klar over eller forstå at sanseopplevelsen ikke er ekte, men noen har hallusinasjoner hvor de selv skjønner at opplevelsen ikke er virkelig 
 • En hallusinasjon skilles fra vrangforestillinger, som er fastlåste og urimelige oppfatninger uten samtidige sanseinntrykk
 • Hyppigheten av hallusinasjoner i befolkningen er funnet å være 1-3 prosent i løpet av livet

Tegn på alvorlig psykisk lidelse

 • Hallusinasjoner kan være symptom på alvorlig sinnslidelse som akutte sinnsforvirringer (psykoser), dyp depresjon, mani og schizofreni
 • Hallusinasjoner forekommer også ved forandringer i hjernen som ved senil demens, hjernesvulster, alkoholisk delir, abstinensdelir og ved misbruk av alkohol og narkotiske stoffer. Alt som kan påvirke hjernefunksjonen alvorlig, vil kunne gi hallusinasjoner
 • Pseudohallusinasjoner, der pasienten hører stemmer eller kjenner vond lukt, men vet med seg selv at disse følelsene er bedrag, ses blant annet hos rusmisbrukere og ved hjerneforandringer med intakt evne til å forstå og resonnere

Generelt om sinnsforvirring (psykoser)

 • Hørselshallusinasjoner er vanligst ved psykotiske tilstander
 • Ved mani og depresjon er stemningsleiet i tillegg betydelig avvikende
 • Ved kortvarige psykoser er det ofte agitasjon og forvirring
 • Ved schizofreni ses betydelig funksjonssvikt på mange felter uten at det kan forklares ved avvikende stemningsleie
Neste side