Informasjon, veiviser

Hallusinasjoner, veiviser

En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning av sanseorganet. F.eks. at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige

Hva er hallusinasjoner?

  • En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning av sanseorganet. F.eks. at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige
  • En hallusinasjon må skilles fra vrangforestillinger, som er fastlåste og urimelige oppfatninger uten samtidige sanseinntrykk
  • Hyppigheten av hallusinasjoner i befolkningen er ukjent

Tegn på alvorlig psykisk lidelse

  • Hallusinasjoner kan være symptom på alvorlig sinnslidelse som akutte sinnsforvirringer (psykoser), dyp depresjon, mani og schizofreni
  • Hallusinasjoner forekommer også ved forandringer i hjernen som ved senil demens, alkoholisk delir, abstinensdelir og ved misbruk av alkohol og narkotiske stoffer. Alt som kan påvirke hjernefunksjonen alvorlig, vil kunne gi hallusinasjoner
  • Pseudohallusinasjoner, der pasienten hører stemmer eller kjenner vond lukt, men vet med seg selv at disse følelsene er bedrag, ses hos rutinerte misbrukere og ved hjerneforandringer med intakt evne til å forstå og resonnere

Generelt om sinnsforvirring (psykoser)

  • Hørselshallusinasjoner er vanligst ved psykotiske tilstander
  • Ved mani og depresjon er stemningsleiet i tillegg betydelig avvikende
  • Ved kortvarige psykoser er det ofte agitasjon og forvirring
  • Ved schizofreni ses betydelig funksjonssvikt på mange felter uten at det kan forklares ved avvikende stemningsleie
Neste side