Informasjon, veiviser

Hallusinasjoner, veiviser

En hallusinasjon er for eksempel at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige. I denne veiviseren kan du lese om hva som kan være årsaker til hallusinasjoner. Ved hallusinasjoner må familie eller pårørende ta kontakt med lege.

Hva er hallusinasjoner?

  • En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning av sanseorganet. F.eks. at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige
  • En hallusinasjon må skilles fra vrangforestillinger, som er fastlåste og urimelige oppfatninger uten samtidige sanseinntrykk
  • Hyppigheten av hallusinasjoner i befolkningen er ukjent

Tegn på alvorlig psykisk lidelse

  • Hallusinasjoner kan være symptom på alvorlig sinnslidelse som akutte sinnsforvirringer (psykoser), dyp depresjon, mani og schizofreni
  • Hallusinasjoner forekommer også ved forandringer i hjernen som ved senil demens, alkoholisk delir, abstinensdelir og ved misbruk av alkohol og narkotiske stoffer. Alt som kan påvirke hjernefunksjonen alvorlig, vil kunne gi hallusinasjoner
  • Pseudohallusinasjoner, der pasienten hører stemmer eller kjenner vond lukt, men vet med seg selv at disse følelsene er bedrag, ses hos rutinerte misbrukere og ved hjerneforandringer med intakt evne til å forstå og resonnere

Generelt om sinnsforvirring (psykoser)

  • Hørselshallusinasjoner er vanligst ved psykotiske tilstander
  • Ved mani og depresjon er stemningsleiet i tillegg betydelig avvikende
  • Ved kortvarige psykoser er det ofte agitasjon og forvirring
  • Ved schizofreni ses betydelig funksjonssvikt på mange felter uten at det kan forklares ved avvikende stemningsleie
Neste side