Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Oppstemthet og mani har symptomer som rastløshet, snakkesalighet, tap av hemninger, økt seksualdrift og ukritisk bruk av penger. I denne veiviseren kan du lese mer om årsaker til mani, og når du bør søke lege.

Hva er oppstemthet og mani?

  • Oppstemthet og mani er rastløshet og fysisk uro, snakkesalighet, tap av hemninger, konsentrasjonsvansker, redusert søvn, økt seksualdrift, storhetstanker, assosiasjonsrikdom, økonomisk ukritisk atferd
  • Hypomani er en mild form for mani

Forekomst

  • I løpet av livet kan cirka én prosent oppleve å bli manisk for en kortere eller lengre periode
  • Det oppstår 10-30 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år

Viktige forhold ved oppstemthet og mani

  • Det er viktig å fange opp personer med manier eller hypomanier tidlig. Det er stor risiko for at en manisk person kan skjemme seg ut, gjøre ting en aldri ville gjort som frisk, sette over styr store pengebeløp
  • Det er viktig å skille ut mani-lignende tilstander utløst av rus, kroppslig sykdom eller som er bivirkninger av medikament
  • Behandle tidligst mulig og forebygge nye anfall
Neste side