Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Hva kan årsaken være? Les om dette i vår veiviser.

Hva er oppstemthet og mani?

  • Oppstemthet og mani er rastløshet og fysisk uro, snakkesalighet, tap av hemninger, konsentrasjonsvansker, redusert søvn, økt seksualdrift, storhetstanker, assosiasjonsrikdom, økonomisk ukritisk
  • Hypomani er en mild form for mani

Forekomst

  • I løpet av livet kan ca 1% oppleve å bli manisk for en kortere eller lengre periode
  • Det oppstår 10-30 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år

Viktige forhold ved oppstemthet og mani

  • Det er viktig å fange opp personer med manier eller hypomanier tidlig. Det er stor risiko for at en manisk person kan skjemme seg ut, gjøre ting en aldri ville gjort som frisk, sette over styr store pengebeløp
  • Det er viktig å skille ut manilignende tilstander utløst av rus, kroppslig sykdom eller som er bivirkninger av medikament
  • Behandle tidligst mulig og forebygge nye anfall
Neste side