Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Hypomani
  • Lidelse kjennetegnet ved vedvarende lett heving av stemningsleiet, økt energi og aktivitet, som regel en sterk opplevelse av velvære og fysisk og psykisk effektivitet
  • Økt omgjengelighet, pratsomhet, overdreven fortrolighet, økt seksuell energi og redusert søvnbehov er ofte til stede, men ikke i en slik grad at det fører til alvorlige vansker i arbeidet eller til sosial avvisning. Irritabilitet, innbilskhet og brautende opptreden kan erstatte den mer vanlige oppstemte utadvendthet
  • Forstyrrelsene i stemningsleie og atferd ledsages ikke av hallusinasjoner eller vrangforetillinger
 • Mani uten sinnsforvirring
  • Stemningsleiet er hevet slik at det ikke harmonerer med pasientens situasjon. Det kan variere fra bekymringsløs jovialitet til nesten ukontrollerbar oppstemthet
  • Oppstemtheten ledsages av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og nedsatt søvnbehov. Oppmerksomheten kan ikke holdes fast, og personen lar seg lett distrahere. Selvfølelsen er ofte økt, med grandiositet og overdreven selvtillit. Tap av normale sosiale hemninger kan føre til atferd som er lettsindig, dumdristig eller upassende og utypisk for personen
 • Mani med sinnsforvirring (psykotiske symptomer)
  • Som beskrevet ovenfor. I tillegg kommer:
  • Vrangforestillinger (vanligvis grandiose) eller hallusinasjoner (vanligvis om stemmer som snakker direkte til pasienten) er til stede, eller hevingen av stemningsleiet, den overdrevne motoriske aktiviteten og tankeflukten er så ekstrem at personen er uforståelig eller utilgjengelig for vanlig kommunikasjon
 • Høyt stoffskifte (hypertyreose)
  • En tilstand som forekommer klart hyppigere blant kvinner enn menn
  • Typiske symptomer kan være skjelving, vekttap tross god appetitt, svette og varmeintoleranse, hjertebank, rastløshet, irritabilitet
 • Schizofreni
  • Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av grunnleggende og karakteristiske endringer av tenkning og virkelighetsoppfatning, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om visse tenkningsforstyrrelser (kognitive forstyrrelser) kan utvikles over tid
  • De viktigste psykiske sykdomsfenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger, hallusinasjoner - stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer
 • Delirium tremens
  • En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet
  • Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinenstilstanden kan ledsages av kramper. Den er ofte kombinert med grov skjelving og synshallusinasjoner. Andre tegn på misbruk vanlige

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Akutt rus
  • Spesielt bruk av amfetamin og andre sentralstimulantia
  • Arter seg ofte som mani
 • Medikamenter
  • Oppstemthet og manilignende tilstand kan utløses blant annet av steroider

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

 • Organisk delir
  • Delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer
  • Skyldes hjerneforandringer av ulike årsaker som kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, virkelighetsoppfattelse, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn-våkenhetsrytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig. Tegn på alvorlig kroppslig lidelse er ofte uttalte og dominerer bildet
Forrige side Neste side