Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Hva kan du/dere gjøre selv?

  • Den syke bør få sove og skjermes fra ytre stimuli
  • Den syke må akseptere at han eller hun eventuelt er dorsk på dagtid på grunn av medikasjon
  • Rusbruk må opphøre
  • Familie eller venner må hjelpe den syke til å unngå ukritisk aktivitet
Forrige side Neste side