Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille pårørende (deg):

 • Symptomene?
  1. Er unormalt rastløs, fysisk urolig, snakkesalig, oppstemt !
  2. Viser ukritisk adferd - blamerer seg !
  3. Opptrer lettsindig, dumdristig eller upassende - noe som egentlig er utypisk for personen !
  4. Er økonomisk ukritisk. Bruker penger helt ukritisk !
  5. Har vansker med å konsentrere seg, løse oppgaver
  6. Har sovet lite i det siste
  7. Foreligger vrangforestillinger, ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden. Pasientens forestilling er gal !
  8. Hørselshallusinert. Hører ting som ikke eksisterer eller er virkelige !
  9. Synshallusinert. Ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige !
  10. Tankene er forstyrret, føler seg påvirket av andre !
  11. Har påfallende mange planer. Hopper raskt fra den ene planen/prosjektet til det neste
  12. Tilstanden skifter raskt
 • Hvor mye oppgiret, manisk, er vedkommende?
  • Litt
  • Moderat
  • Mye
 • Hvor lenge har tilstanden vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Tidligere symptomer?
  1. Har tidligere hatt perioder med mani eller hypomani. Vært unormalt oppstemt, "høy"
  2. Har tidligere hatt perioder med depresjon
 • Mulige årsaker?
  1. Har en underliggende kroppslig sykdom
  2. Rusproblem
  3. Bivirkning av medisin (angi over)
  4. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en kroppsundersøkelse for å utelukke underliggende kroppslig sykdom
 • Legen vil danne seg et inntrykk av hvor orientert den syke er i forhold til tid, sted og egen situasjon. Foreligger vrangforestillinger eller hallusinasjoner? Oppfører den syke seg ukritisk?

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver er aktuelle for å utelukke underliggende kroppslig sykdom
 • Ved førstegangs psykose vil det ofte bli tatt CT av hodet

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Innleggelse i sykehus er som regel nødvendig fordi pasienten eller omgivelsene må beskyttes mot ukritisk og/eller psykotisk aktivitet. Ofte behov for tvangsvedtak
Forrige side