Informasjon, veiviser

Spiseforstyrrelser, veiviser

Spiseforstyrrelser forekommer hyppigst blant unge jenter. Det skilles mellom anoreksi, bulimi og overspising.

Hva er spiseforstyrrelser?

  • Spiseforstyrrelser er karakterisert ved en sykelig opptatthet av vekt som kan føre til alvorlige forstyrrelser i spising og andre atferder
  • En spiseforstyrrelse er en mental forstyrrelse definert ved unormale spisevaner som påvirker en persons fysiske og mentale helse negativt
  • De vanligste spiseforstyrrelsene er sykelig overspising, anoreksi og bulimi
  • Forholdet mellom sykelig overspising og anoreksi/bulimi er uklart. Overspising kan ses på som en del av det samme sykdomskomplekset, der de ulike tilstandene representerer ulike faser eller stadier av samme lidelse. Men overspising kan også være en egen tilstand
Neste side