Informasjon, veiviser

Tvangstanker og tvangshandlinger, veiviser

Tvangstanker er blant annet uønskete, påtrengende og gjentatte tanker. Tvangshandlinger er handlinger som en person føler seg tvunget til stadig å utføre. Les om dette, og hva årsakene kan være her.

Hva er tvangstanker og tvangshandlinger?

 • Tvangstanker (obsesjoner) er uønskete, påtrengende, gjentatte og uimotståelige tanker, følelser, ideer eller fornemmelser. De oppleves vanligvis som vonde, skremmende og/eller truende
 • Tvangshandlinger (kompulsjoner) er handlinger som en person føler seg tvunget til stadig å utføre, selv om han/hun er bevisst om at det egentlig ikke er nødvendig
 • Tvangshandlingene reduserer følelsen av ubehag/angst som forskjellige situasjoner påfører personen (skitt ved vasketvang, f eks.)

Forekomst

 • Lettere grader av tvangshandlinger er vanlige: 15-30 prosent av befolkningen har dette problemet
 • Alvorlige og invalidiserende grader ses i inntil 2-3,5 prosent
 • De fleste debuterer rundt 20-årsalderen, men tilstanden kan begynne i barneårene
 • Plagene ses like ofte hos begge kjønn

Hvordan stille diagnosen?

 • Disse pasienter føler seg avvist og lite respektert, og med problemer som "bare de har" og som gjør at de føler seg rare. Derfor er det ikke lett for dem å presentere sine tvangsproblemer
 • Pasientene søker ofte for andre problemer
 • Følgende tre spørsmål kan fange opp tvangslidelser:
  • Synes du selv at du vasker deg unødvendig mye?
  • Synes du selv at du må kontrollere dører, kraner, låser osv. unødvendig mye?
  • Har du påtrengende tanker med ubehagelig innhold som er vanskelige å få bort?
Neste side