Informasjon, veiviser

Uro, forvirring, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan du gjøre selv?

  • I en situasjon med uro og forvirring er ikke den syke i stand til å ta vare på seg selv. Familie og pårørende må hjelpe den syke og sørge for legetilsyn
Forrige side Neste side