Informasjon, veiviser

Uro, forvirring, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du/dere søke lege?

  • En person med akutt oppstått uro og forvirring behøver umiddelbart legebehandling
  • Langvarig uro og forvirring hos en eldre person vil i de fleste tilfeller være aldersdemens og legetilsyn har vanligvis ingen hast
Forrige side Neste side