Informasjon, veiviser

Uro, forvirring, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg/dere:

 • Hvordan fremstår den syke?
  1. Forvirret
  2. Ikke orientert for tid, sted eller egen situasjon, desorientert
  3. Hyperaktiv, rastløs, agitert, viser upassende atferd
  4. Stille, apatisk, usammenhengende tale (hypoaktiv)
  5. Aggressiv
  6. Hallusinert
  7. Vrangforestillinger
  8. Nedsatt hukommelse
  9. Søvnforstyrrelser
  10. Deprimert
  11. Selvmordstanker
 • Startet tilstanden nokså brått - timer/få dager?
  • Ja
  • Nei, har utviklet seg over noe lengre tid
 • Hvor lenge har tilstanden vart?
  • Noen timer
  • Et halvt døgn
  • Ca. et døgn
  • Noen dager 
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Mulige årsaker?
  1. Demens
  2. Diabetes
  3. Leversykdom
  4. Nyresykdom
  5. Annen underliggende kroppslig sykdom (angi over)
  6. Bivirkning av medisiner (angi over)
  7. Nylige endringer i medisineringen
  8. Abstinens etter langvarig alkoholmisbruk. Mangel på tilgang til alkohol
  9. Har vært utsatt for ekstreme psykiske/fysiske belastninger rett før forvirringen
  10. Selvpåført forgiftning med f.eks. narkotika
 • Har vedkommende hatt psykiske lidelser tidligere?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Uro med forvirring er et uspesifikt symptom på alvorlig forstyrrelse av sentralnervøs funksjon. Tilstanden er som regel forbigående uansett årsak, og det må derfor antas at årsaken er akutt
 • Undersøkelsen tar sikte på å klarlegge hvor pasienten skal innlegges
 • En grundig kroppsundersøkelse vil bli gjort. Særlig vekt legges på:
  • Allmenntilstand, temperatur, blodtrykk, puls
  • Nakkestivhet, hudblødninger
  • Hjerte og lungestatus
  • Undersøkelse av nervesystemet

Andre undersøkelser

 • En lang rekke undersøkelser vil bli utført på sykehuset

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Akutt uro og forvirring vil i de fleste tilfeller kreve akutt innleggelse i sykehus for å finne forklaringen og for å gi nødvendig behandling
 • Pasienter som mistenkes å ha senil demens, vil bare unntaksvis bli henvist til spesialist. De fleste vil kunne håndteres av allmennlegen
Forrige side