Informasjon, veiviser

Vrangforestillinger, veiviser

Vrangforestillinger er ukorrigerbare, uriktige forestillinger om andre mennesker og verden rundt dem. Personen som har vrangforestillinger, er overbevist om at de uriktige slutningene er riktige.

Temaside om Korona

Hva er vrangforestillinger?

Definisjon

 • Ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden
  • Pasientens forestilling er gal
 • Disse tillegges absolutt sannhetsverdi av pasienten
  • Pasienten er overbevist om at dette er sant

Forekomst

 • Hyppig ved alvorlige psykiske lidelser som f.eks. demens, delir, schizofreni og andre sinnsforvirringer (psykoser)

Viktige forhold

 • Oftest har pasienten en behandlingstrengende lidelse. I mange tilfeller er den syke uenig i dette og vil motsette seg både innleggelse og behandling.
  • Vedkommende kan være til fare for seg selv, noen ganger også for andre
  • Vedkommende kan forspille muligheten for nødvendig behandling
 • Behandling er avhengig av diagnose
 • Sykehistorien er det viktigste diagnostiske hjelpemiddel
Neste side