Informasjon, veiviser

Vrangforestillinger, veiviser

Vrangforestillinger er ukorrigerbare, uriktige slutninger om den ytre verden. Pasienten er overbevist om at de uriktige slutningene, er riktige.

Hva er vrangforestillinger?

Definisjon

 • Ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden
  • Pasientens forestilling er gal
 • Disse tillegges absolutt sannhetsverdi av pasienten
  • Pasienten er overbevist om at dette er sant

Forekomst

 • Hyppig ved alvorlige psykiske lidelser som f.eks. demens, delir, schizofreni og andre sinnsforvirringer (psykoser)

Viktige forhold

 • Oftest har pasienten en behandlingstrengende lidelse. I mange tilfeller er den syke uenig i dette og vil motsette seg både innleggelse og behandling.
  • Vedkommende kan være til fare for seg selv, noen ganger også for andre
  • Vedkommende kan forspille muligheten for nødvendig behandling
 • Behandling er avhengig av diagnose
 • Sykehistorien er det viktigste diagnostiske hjelpemiddel
Neste side