Informasjon, veiviser

Vrangforestillinger, veiviser

Vrangforestillinger er ukorrigerbare, uriktige forestillinger om andre mennesker og verden rundt dem. Personen som har vrangforestillinger, er overbevist om at de uriktige slutningene er riktige og som fastholdes på tross av informasjon om at andre oppfatter verden annerledes.

Hva er vrangforestillinger?

Definisjon

 • Ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden
  • Pasientens forestilling er feil/gal
  • Forsøk på å korrigere en person med vrangforestillinger vil ikke lykkes, til forskjell fra hos en person med en feiloppfatning
 • Disse tillegges absolutt sannhetsverdi av pasienten
  • Pasienten er overbevist om at dette er sant
 • Skiller seg fra hallusinasjoner som er når en person opplever sanseinntrykk i form av å se, høre, lukte eller føle ting som ikke har rot i virkeligheten, som ingen andre ser, hører, lukter eller føler

Forekomst

 • Hyppig ved alvorlige psykiske lidelser som f.eks. demens, delir, schizofreni og andre sinnsforvirringer (psykoser)

Viktige forhold

 • Oftest har pasienten en behandlingstrengende lidelse. I mange tilfeller er den syke uenig i dette og vil motsette seg både innleggelse og behandling.
  • Vedkommende kan være til fare for seg selv, noen ganger også for andre
  • Vedkommende kan forspille muligheten for nødvendig behandling
 • Behandling er avhengig av diagnose
 • Sykehistorien er det viktigste diagnostiske hjelpemiddel
Neste side