Informasjon

Alkoholavhengighet, symptomsjekk

Alkoholavhengighet og skadelig bruk av alkohol er forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer.

Hva er alkoholavhengighet?

  • Alkoholavhengigheter en sykdom. Diagnosen stilles oftere på grunnlag av atferd og nedsatt funksjon i dagliglivet, enn som følge av spesifikke medisinske symptomer. Bare to av de diagnostiske kjennetegnene er fysiologiske, det vil si har med kroppsfunksjoner å gjøre. Det er toleranseendringer (må drikke mer) og abstinenssymptomer ved stans i drikkingen.
  • Alkoholmisbruk og alkoholavhengigheter forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer. Eksempelvis er alkoholavhengighet hos en eller begge foreldre årsak til mange familieproblemer som skilsmisse, mishandling av ektefelle, misbruk eller vanskjøtsel av barn, behov for sosialtjenester og kriminell atferd.
Neste side