Informasjon

Alkoholavhengighet, symptomsjekk

Tidlige symptomer og tegn

  • Når alkoholavhengige konfronteres med at de har et alkoholproblem, vil de som regel benekte dette.
  • Alkoholavhengighet er en mangeartet sykdom og påvirkes ofte av den alkoholavhengiges personlighet så vel som andre faktorer. Derfor vil symptomer og tegn gjerne variere fra person til person. Visse atferdstrekk og tegn forekommer hyppigere hos en person med et alkoholproblem, og kan bidra til å avsløre et skadelig alkoholinntak.
  • Eksempler på slike trekk er: Angst, irritabilitet og søvnvansker. Hyppige fall, ulykker, skader og bilkollisjoner. Mange blåflekker. Kronisk depresjon. Fravær fra arbeid eller skole, tap av jobb, skilsmisse eller separasjon. Økonomiske problemer. Hyppig beruselse. Vekttap
Forrige side Neste side