Informasjon

Alkoholavhengighet, symptomsjekk

Alkoholavhengighet og skadelig bruk av alkohol er forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer.

Hva er alkoholavhengighet?

 • Alkoholavhengigheter en sykdom. Diagnosen stilles oftere på grunnlag av atferd og nedsatt funksjon i dagliglivet, enn som følge av spesifikke medisinske symptomer. Bare to av de diagnostiske kjennetegnene er fysiologiske, det vil si har med kroppsfunksjoner å gjøre. Det er toleranseendringer (må drikke mer) og abstinenssymptomer ved stans i drikkingen.
 • Alkoholmisbruk og alkoholavhengigheter forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer. Eksempelvis er alkoholavhengighet hos en eller begge foreldre årsak til mange familieproblemer som skilsmisse, mishandling av ektefelle, misbruk eller vanskjøtsel av barn, behov for sosialtjenester og kriminell atferd.

Vanskelig å oppdage tidlig

 • De fleste alkoholavhengige går uoppdaget av leger og helsepersonell. Det skyldes først og fremst at den alkoholavhengige kan skjule drikkingen sin, benekte problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen, den gradvise utviklingen av sykdommen og kroppens evne til å tilpasse seg de økende alkoholmengdene.
 • Familiemedlemmer benekter ofte eller underslår alkoholproblemet. Uforvarende bidrar de til at alkoholavhengigheten fortsetter ved å dekke over problemet eller ved å overta ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfeller kan drikkingen lenge holdes skjult for familien og helsepersonell.

Tidlige symptomer og tegn

 • Når alkoholavhengige konfronteres med at de har et alkoholproblem, vil de som regel benekte dette.
 • Alkoholavhengighet er en mangeartet sykdom og påvirkes ofte av den alkoholavhengiges personlighet så vel som andre faktorer. Derfor vil symptomer og tegn gjerne variere fra person til person. Visse atferdstrekk og tegn forekommer hyppigere hos en person med et alkoholproblem, og kan bidra til å avsløre et skadelig alkoholinntak.
 • Eksempler på slike trekk er: Angst, irritabilitet og søvnvansker. Hyppige fall, ulykker, skader og bilkollisjoner. Mange blåflekker. Kronisk depresjon. Fravær fra arbeid eller skole, tap av jobb, skilsmisse eller separasjon. Økonomiske problemer. Hyppig beruselse. Vekttap

Sene symptomer og tegn

Hvordan kartlegger legen problemet?

Spørreskjemaet AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) blir ofte brukt.

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor ofte drikker du alkohol?
  • Aldri
  • Månedlig eller sjeldnere
  • 2-4 ganger i måneden
  • 2-3 ganger i uken
  • 4 ganger i uken eller mer
 • Hvor mange alkoholenheter* (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?
  • 1-2
  • 3-4
  • 5-6
  • 7-9
  • 10 eller flere
 • Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle gjort pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har du tenkt på å redusere drikkingen din?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt nåværende forbruk?
  • Noen uker 
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halv år
  • Ca. 1 år
  • Mer enn 1 år
 • Har du hatt perioder med avhold?
  • Ja
  • Nei
 • Har du problemer med å fungere sosialt?
  1. Nei
  2. I familien
  3. På jobben
  4. I vennekretsen
 • Har du andre helseproblemer?
  1. Nei
  2. Magesmerter
  3. Diaré
  4. Gangvansker
  5. Ryggplager
  6. Bronkitter
  7. Depresjon
  8. Angst
  9. Søvnproblemer
  10. Selvmordstanker

 Legeundersøkelsen

 • Legen vil gjøre en generell kroppsundersøkelse. 
 • Ingen spesifikke tegn er nødvendigvis til stede tidlig i en alkoholavhengighet, men  et skadelig forbruk over tid vil kunne gi typiske sykdomstegn.

Andre undersøkelser

 • Legen vil vanligvis ta uspesifikke blodprøver som først og fremst belyser generell helsetilstand.
 • Mistenker man et alkoholproblem er PEth (fosfatidyletanol) den beste prøven til å si noe om dette, og legen vil ofte også ta prøver som prøver som tester leverfunksjonen.

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved alvorlig alkoholavhengighet vil du ble henvist til spesialist
 • Ved akutte komplikasjoner som følge av skadelig bruk av alkohol kan du bli innlagt i sykehus

Vil du vite mer?