Informasjon, veiviser

Barnemishandling, symptomsjekker

Barnemishandling omfatter fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgrep. Fravær av handlinger i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt er også barnemishandling.

Hva er barnemishandling?

  • Barnemishandling omfatter fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt/neglekt utført av foreldre eller annen omsorgsperson før barnet er 18 år
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt forekommer hyppig i alle land og i familier av alle etniske og religiøse grupper
  • Undersøkelser har vist at 5 til 10 prosent av norske barn er utsatt for barnemishandling
  • Omkring én av 20 har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp
  • Én av fem har opplevd mindre alvorlig fysisk vold i oppveksten, som for eksempel lugging, klyping, eller klaps med flat hånd
  • Omkring én av fem har opplevd psykisk vold fra foreldre, altså gjentatte tilfeller av psykiske krenkelser
  • Familieøkonomi og foreldres vansker med rus, psykisk sykdom eller kriminalitet henger sammen med å ha hatt volds- og overgrepserfaringer i oppveksten
  • Blant skoleelever som opplevde vold fra en voksen i familien, oppga de fleste (76 prosent) mor eller far som stod for volden
  • Barnemishandling har sjelden én enkelt årsak
Neste side