Informasjon, veiviser

Barnemishandling, symptomsjekker

Ulike former for barnemishandling

  • Se egen omtale av seksuelle overgrep mot barn
  • Barnemishandling inndeles gjerne i fire hovedtyper, men som regel forekommer en kombinasjon av disse:
    • Fysisk mishandling
    • Psykisk mishandling
    • Omsorgssvikt
    • Andre typer vold mot barn
Forrige side Neste side