Informasjon, veiviser

Hudinfeksjoner, bakterielle, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Ved tiltakende hudforandringer bør du kontakte lege snarlig
  • Dersom det er mistanke om nekrotiserende bløtvevsinfeksjon, haster det med å komme til behandling
Forrige side Neste side