Informasjon, veiviser

Hudinfeksjoner, bakterielle, veiviser

Hud- og bløtvevsinfeksjoner er sykdommer med variabel sykehistorie, årsak og alvorlighetsgrad. Infeksjonene innebærer mikrobiell invasjon av lagene i huden og underliggende bløtvev.

Hva er bakterielle hudinfeksjoner?

 • Slike infeksjoner spenner fra milde infeksjoner til alvorlige livstruende infeksjoner som nekrotiserende fasciitt
 • De klassiske symptomer og tegn er rødhet, hevelse, varme, smerte eller ømhet og ofte nedsatt funksjon i det angrepne området
 • Bakterielle hudinfeksjoner er vanlige hudsykdommer
 • Utfordringen for legen er å identifisere de tilstander som krever umiddelbar behandling fra de som er mindre alvorlige

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Kontakteksem som infiseres
  • Kontakteksem er en hudbetennelse karakterisert ved rødhet og kløe og som utløses av et skadelig stoff eller et allergen
  • Hyppigste form for kontakteksem er håndeksem som gir lokal kløe, svie og utslett
  • Huden er rød og hoven med små blemmer, eventuelt større blemmer og overflatiske sår ved akutte plager. Tørr og sprukken hud ved kroniske plager
  • Et kontakteksem kan forverres som følge av at bakterier trenger inn i huden
 • Brennkopper
  • Tilstanden er karakterisert ved væskende hudskader med infeksiøse, honninggule skorper
  • Forekommer hyppig blant barn
 • Hårkjertelbetennelse, follikulitt, furunkel
  • Er en infeksjon i en hårkjertel (hårfollikkel) og denne infeksjonen kan være overflatisk eller dyp
  • Overflatiske follikulitter gir ubetydelige plager, og kan skyldes stadig friksjon mot huden, tette klær, øket svettetendens, tørr hud
  • I noen tilfeller flyter flere furunkler sammen og danner en liten byll, en karbunkel
  • Dyp follikkulitt i skjeggroten hos menn kalles sycosis barbae
 • Betente svettekjertler, hidradenitt
  • Vanligvis lokalisert til armhulene
  • Forekommer hyppigere blant personer med akne
  • Tilstanden kan kompliseres med bakterieinfeksjon, og det kan danne seg byller
 • Hudbetennelse, cellulitt, flegmone
  • Er akutte, alvorlige, utbredte hudinfeksjoner med allmennpåvirkning av pasienten
  • Over den dypereliggende infeksjonenen er huden rød og varm, og det er ingen skarp grense mot normal hud
 • Rosen, erysipelas
  • Er en overflatisk hudinfeksjon
  • Den infiserte huden er løftet opp i forhold til omgivende hud, hoven, av og til med appelsinskall-liknende overflate, rød og varm, med skarp grense mot normal hud
 • Pussdannende tilstander
 • Overflatisk årebetennelse, tromboflebitt
  • Dannelse av blodpropp i overflatisk vene med samtidig betennelse i åreveggen
  • Medfører smerte, ømhet, en fast hevelse og/eller rødhet i forløpet av en overflatisk vene
  • Tilstanden er ingen infeksjon, men kan mistolkes som det
 • Dyp årebetennelse, venetrombose
  • Blodproppdannelse i de store, dype venene, spesielt i lår, bekken og legg
  • Det foreligger ensidige betennelsestegn som smerte, varme, rødhet, hevelse og nedsatt funksjon i en ekstremitet
  • Tilstanden er ingen infeksjon, men kan mistolkes som det

Sjeldne årsaker

 • Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon
  • Tilstanden omtales av noen som "infeksjon med kjøttetende bakterier"
  • Det er en sjelden bakteriell betennelse (infeksjon) som kan ødelegge hud og underliggende vev som bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner
  • Ofte oppstår nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner meget raskt etter et kutt eller sår i huden. Infeksjonen sprer seg direkte og kan bli livstruende i løpet av et par timer eller noen få dager
  • Det kommer feber og frostanfall, ofte fulgt av kvalme og oppkast. I begynnelsen kan det være bare lett rødhet, hevelse, varmefølelse og eventuelt hudblemmer over det smertefulle området. Smertene kan være uvanlig sterke
  • Behandling må startes så raskt som mulig
 • Pyoderma gangrenosum
  • Er en sjelden men alvorlig sårdannende hudsykdom som ofte er forbundet med underliggende systemsykdom
  • Sykdommen kan manifestere seg på ulike måter, det første tegnet beskrives av pasienten som som en smertefull bittreaksjon - en liten, rød hevelse eller pusspropp som blir til et større sår

Hva kan du gjøre selv?

 • I tidlig fase kan grundig rengjøring av det irriterte hudområdet med såpe og vann, eventuelt desinfiserende middel, i noen tilfeller stanse tilstanden fra å utvikle seg

Når bør du søke lege?

 • Ved tiltakende hudforandringer bør du kontakte lege snarlig
 • Dersom det er mistanke om nekrotiserende bløtvevsinfeksjon, haster det med å komme til behandling

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan ser utslettet ut?
  1. Rødflammet
  2. Røde prikker
  3. Kviseliknende
  4. Små blemmer
  5. Store blemmer
  6. Sårdannelser
  7. Opphovnet
 • Hvor er utslettet lokalisert?
  • Over hele kroppen + armer, bein, hode
  • Bare på kroppen
  • Bare på armer eller bein
  • Bare på hodet/ansiktet
  • Bare rundt munnen
  • I armhulene
 • Varighet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Flere måneder
 • Andre symptomer?
  1. Feber
  2. Litt nedsatt allmenntilstand
  3. Betydelig nedsatt allmenntilstand
  4. Litt smerter
  5. Betydelige smerter
 • Mulige medvirkende årsaker?
  1. Smitte fra andre
  2. Menneskebitt
  3. Dyrebitt
  4. Bivirkning av medisin
  5. Kortisonbehandling
 • Andre samtidige sykdommer?
  1. Diabetes
  2. Leversykdom
  3. Nedsatt antall hvite blodlegemer (nøytropeni)
  4. Narkomani

Legeundersøkelsen

 • Legen vil granske utslettet, hudforandringene, sjekke om du har feber, allmenntilstanden din
 • Det kan være aktuelt å ta en bakterieprøve av hudforandringene, eventuelt noen enkle blodprøver som blodsenkning, CRP, antall hvite blodlegemer
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Ved akutte, større infeksjoner der det er markanten sykdomstegn, er det aktuelt å legge deg inn på sykehuset
 • Lettere infeksjoner kan behandles utenfor sykehus, men du får beskjed om raskt å kontakte lege påny ved forverring