Informasjon, veiviser

Hyperaktive barn, veiviser

Ved stor hyperaktivitet blant barn og ungdommer mistenkes ADHD, men det kan være andre forklaringer også.

Hva er hyperaktive barn?

  • ADHD er en forkortelse for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. I Norge omtales denne tilstanden også som hyperkinetisk forstyrrelse
  • Barn kan være svært aktive, men når de får beskjed om å stoppe og roe seg, så klarer de fleste å sette på bremsene - men noen klarer det ikke, de er hyperaktive
  • Hyperaktivitet handler ikke om dårlig oppførsel eller mangel på disiplin. Disse barna er konstant hyperaktive, det er ikke noe som skjer bare av og til
  • Typisk for disse barna er at de løper og roper når de leker, også innendørs. De kan stå opp i midt i en klassetime og går rundt omkring selv om læreren snakker. De beveger seg så raskt omkring at de støter borti andre og ting. Leker for intenst og er i risiko for å skade andre og seg selv
  • Hyperaktivitet kan arte seg forskjellig i ulike aldre, og tilstanden kan varierer fra barn til barn
  • Jenter/kvinner i alle aldre med ADHD kan ha et mildere eller mindre alarmerende ytre symptombilde. Det er mer sannsynlig at jenter først blir diagnostisert som depressive, engstelige eller som ustabile personlighetsforstyrrelser - før en ADHD-diagnose blir vurdert
Neste side