Informasjon, veiviser

Mobbing, veiviser

Mange barn og unge utsettes for mobbing. Hva kan de gjøre og når kan det være aktuelt å søke legehjelp?

Hva er mobbing?

  • Denne veiviseren har fokus på mobbeofferet
  • Mobbing i barnealderen har lenge blitt oppfattet som en uunngåelig del av det å vokse opp
  • Mobbeoffer har økt risiko for å havne i slåsskamper, å bli skadet, selv å bli en mobber
  • Mobbing blant barn er en sammensatt misbruksproblematikk med potensielt alvorlige komplikasjoner
  • Virkningene av mobbing er sjelden tydelige, og det er lite sannsynlig at et barn vil søke lege for at det blir mobbet
  • I Norge har regjeringen og offentlige myndigheter satt i verk tiltak for å begrense mobbingen blant barn i skolen
  • Andelen elever som mobber andre elever i 4.-7. klasse er ca. 3 prosent, og andelen elever som blir mobbet, er ca. 9 prosent
  • Mobbing foregår typisk på skolen eller på vei til eller fra skolen
  • Mobbing er mest utbredt i grunnskolen og avtar etter hvert som barna kommer i ungdomsskolen og i videregående skole
Neste side