Informasjon, veiviser

Pustevansker, hvesing hos barn, veiviser

Hvesing oppstår når luft passerer gjennom trange luftveier eller med høy hastighet gjennom (nesten) normale luftveier.

Hvesing

Forekomst

  • Hvesing hos småbarn forekommer ganske ofte. I noen studier antar man at så mange som 25-30 prosent av alle spedbarn vil ha minst en episode med hvesing1
  • Hvesingen kommer oftest ved utpusting

Hva utløser hvesing?

  • Hvesing oppstår når luft passerer gjennom trange luftveier
  • Små barn har trange luftveier i utgangspunktet
    • Dersom slimhinnene i luftveiene hovner litt opp, vil diameteren i luftveien raskt bli mye mindre
  • De hyppigste årsakene til hvesing hos barn er luftveisinfeksjoner (forkjølelse), astma og falsk krupp
Neste side