Informasjon, veiviser

Pustevansker hos nyfødte

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Kom hvesingen plutselig eller gradvis over minutter til timer?
  • Plutselig
  • Gradvis
 • Ved akutte pustevansker: Kan barnet ha fått et fremmedlegeme i luftveiene?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvordan var barnet før de akutte pustevanskene oppstod?
  • Helt friskt
  • Forkjølet
  • Annen sykdom (angi over)
 • Hva er tyngst for barnet, å puste inn eller å puste ut?
  • Å puste inn
  • Å puste ut
  • Vanskelig å bedømme
 • Har barnet feber?
  • Ja, ca. 38 grader
  • Ja, 38 til 39 grader
  • Ja, 39 til 40 grader
  • Ja, over 40 grader
  • Nei, barnet har ikke feber
 • Hvordan er barnets allmenntilstand?
  • Normal
  • Det virker mildt sykt
  • Det virker moderat sykt
  • Det virker meget sykt !
 • Kan barnet leke og være opptatt med ting?
  • Ja
  • Ja, men mindre enn normalt
  • Nei
 • Om hoste?
  1. Barnet hoster
  2. Hosten er gjøende
  3. Tørrhoste
  4. "Løs" hoste
 • Ved tilbakevendende pustevansker: Hva utløser vanligvis plagene?
  1. Reagerer allergisk på noe
  2. Kommer i forbindelse med infeksjoner
  3. Annet
  4. Har ikke tilbakevendende plager
 • Oppstår pustevanskene ved anstrengelse? Mer enn det anstrengelsen skulle tilsi?
  • Ja
  • Nei
 • Snorker barnet?
  • Ja, litt
  • Ja, mye
  • Nei
 • Astma, allergier eller eksem i familien?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil observere barnet med henblikk på allmenntilstand, hvor raskt barnet puster og se etter utslett
 • Legen vil vanligvis se i halsen, lytte på brystet, titte i ørene

Andre undersøkelser

 • I de fleste tilfeller med akutte pustevansker er det ikke nødvendig med andre undersøkelser, men ved sykehusinnleggelse er det akuelt å ta røntgenbilde av lunger og luftveier
 • Ved langvarig feber og økende tungpust vil det være aktuelt å ta enkle blodprøver og henvise til røntgen av lungene
 • Ved mistanke om astma vil det bli gjort lungefunksjonsmålinger (spirometri) hos litt eldre barn (over 5 år)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutte pustevansker kan det i noen tilfeller være aktuelt å legge inn barnet i sykehus
 • Ved tilbakevendende pustevansker er det akuelt å henvise barnet til barnelege eller lungelege for utredning og testing
Forrige side