Informasjon, veiviser

Pustevansker hos nyfødte

Hvesing oppstår når luft passerer gjennom trange luftveier eller med høy hastighet gjennom (nesten) normale luftveier.

Temaside om Korona

Hvesing

Forekomst

 • Hvesing hos småbarn forekommer ganske ofte. I noen studier antar man at så mange som 25-30 prosent av alle spedbarn vil ha minst en episode med hvesing1
 • Hvesingen kommer oftest ved utpusting

Hva utløser hvesing?

 • Hvesing oppstår når luft passerer gjennom trange luftveier
 • Små barn har trange luftveier i utgangspunktet
  • Dersom slimhinnene i luftveiene hovner litt opp, vil diameteren i luftveien raskt bli mye mindre
 • De hyppigste årsakene til hvesing hos barn er luftveisinfeksjoner (forkjølelse), astma og falsk krupp

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker hos barn

 • Falsk krupp (akutt laryngitt)
  • Oppstår hos småbarn i forbindelse med en forkjølelse
  • Barnet våkner gjerne etter noen timers søvn og har hvesende pusting og tørr gjøende hoste. Feberen er som regel moderat og allmenntilstanden til barnet er moderat påvirket
  • Tilstanden bedrer seg ofte fort når barnet kan puste inn kjølig luft
 • Astma
  • Anfall med pustevansker eller tilbakevendende perioder med plagsom og langvarig hoste, tungpust, piping i brystet
  • Kan utløses av allergi, uspesifikk irritasjon og infeksjoner i luftveiene, samt anstrengelser og psykiske forhold
  • Barnet er som regel uten feber, hvesing oppstår når barnet puster ut, barnet puster hurtig og anstrengt
 • Akutt bronkiolitt
  • Småbarn 3 mnd til 2 år er den mest utsatte gruppen
  • Skyldes som regel en infeksjon med RS-virus som fører til at små luftrør (bronkier og bronkioler) blir trange på grunn av slim og betennelsesforandringer
  • Tilstanden starter gjerne med en forkjølelse som etter noen dager forverres med rask pust, hvesing og pipelyder fra brystet og nedsatt allmenntilstand

Sjeldne årsaker

 • Fremmedlegemer i luftveiene
  • Arter seg som plutselig innsettende hoste, pustevansker og barnet kan bli blått
  • Hos noen kan det etter de første symptomene være en symptomfri periode av dagers til ukers varighet. Deretter økende tung pust
 • Lungebetennelse
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand hos barn
  • Gir feber, nedsatt allmenntilstand, ofte tungpust, hoste
 • Strupelokksbetennelse (epiglottit)
  • Sjelden tilstand
  • Barnet er medtatt, har høy feber, betydelige pustevansker ved innpust, svelgsmerter
  • Barnet sitter gjerne i senga og sikler
 • Medfødt hjertefeil
  • De fleste tilfeller av medfødt hjertefeil oppdages omkring fødselen, bare unntaksvis opptrer tegn på en slik tilstand senere
  • Hovedsymptomet er tung pust (rask pust) ved mindre anstrengelser enn hva som er vanlig blant jevnaldrende barn
 • Angst
  • Angst kan presentere seg som opplevelse av åndenød/ følelsen av å ikke få nok luft
  • Symptomene kan opptre som anfall og tilstanden kan også ramme små barn

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Det avhenger av årsakene til hvesingen
 • Falsk krupp
  • Det finnes en rekke råd
  • I lette tilfeller er det ofte tilstrekkelig å ta barnet opp av sengen og la det sitte på fanget. Foreldrene bør prøve å berolige barnet (og seg selv)
  • Kald luft er nyttig, ta barnet med utendørs eller stå foran et åpent vindu. Kald vanndamp fra fryseboks eller kjøleskap kan også virke gunstig
  • Varm damp, f.eks. fra å tappe varmt vann i badekaret, synes også å lindre symptomene
 • Astma
  • Som regel er diagnosen stilt tidligere. Følg i så fall rådene dere har fått fra behandlende lege
 • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Kan kreve rask behandling. Se førstehjelp

Når bør du/dere søke lege?

 • Akutte pustevansker av ukjent årsak hos et barn krever umiddelbar legekontakt
 • Økende tungpusthet hos et barn med nedsatt allmenntilstand krever også tilsyn av lege
 • Et barn med kjent astma eller falsk krupp kan dere forsøke å behandle etter tidligere angitte retningslinjer, men ved manglende effekt av behandlingen bør lege tilkalles

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Kom hvesingen plutselig eller gradvis over minutter til timer?
  • Plutselig
  • Gradvis
 • Ved akutte pustevansker: Kan barnet ha fått et fremmedlegeme i luftveiene?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvordan var barnet før de akutte pustevanskene oppstod?
  • Helt friskt
  • Forkjølet
  • Annen sykdom (angi over)
 • Hva er tyngst for barnet, å puste inn eller å puste ut?
  • Å puste inn
  • Å puste ut
  • Vanskelig å bedømme
 • Har barnet feber?
  • Ja, ca. 38 grader
  • Ja, 38 til 39 grader
  • Ja, 39 til 40 grader
  • Ja, over 40 grader
  • Nei, barnet har ikke feber
 • Hvordan er barnets allmenntilstand?
  • Normal
  • Det virker mildt sykt
  • Det virker moderat sykt
  • Det virker meget sykt !
 • Kan barnet leke og være opptatt med ting?
  • Ja
  • Ja, men mindre enn normalt
  • Nei
 • Om hoste?
  1. Barnet hoster
  2. Hosten er gjøende
  3. Tørrhoste
  4. "Løs" hoste
 • Ved tilbakevendende pustevansker: Hva utløser vanligvis plagene?
  1. Reagerer allergisk på noe
  2. Kommer i forbindelse med infeksjoner
  3. Annet
  4. Har ikke tilbakevendende plager
 • Oppstår pustevanskene ved anstrengelse? Mer enn det anstrengelsen skulle tilsi?
  • Ja
  • Nei
 • Snorker barnet?
  • Ja, litt
  • Ja, mye
  • Nei
 • Astma, allergier eller eksem i familien?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil observere barnet med henblikk på allmenntilstand, hvor raskt barnet puster og se etter utslett
 • Legen vil vanligvis se i halsen, lytte på brystet, titte i ørene

Andre undersøkelser

 • I de fleste tilfeller med akutte pustevansker er det ikke nødvendig med andre undersøkelser, men ved sykehusinnleggelse er det akuelt å ta røntgenbilde av lunger og luftveier
 • Ved langvarig feber og økende tungpust vil det være aktuelt å ta enkle blodprøver og henvise til røntgen av lungene
 • Ved mistanke om astma vil det bli gjort lungefunksjonsmålinger (spirometri) hos litt eldre barn (over 5 år)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutte pustevansker kan det i noen tilfeller være aktuelt å legge inn barnet i sykehus
 • Ved tilbakevendende pustevansker er det akuelt å henvise barnet til barnelege eller lungelege for utredning og testing