Informasjon, veiviser

Seksuelle overgrep mot barn, symptomsjekker

Seksuelle overgrep mot barn forekommer og skal meldes, men det er ikke alltid så lett å avdekke.

Hva er seksuelle overgrep mot barn?

  • Seksuelle overgrep mot barn og unge innebærer å involvere barn i seksuell aktivitet som barnet ikke forstår, ikke kan gi samtykke til, ikke er modent for, eller som bryter med samfunnets lover og tabuer
  • Seksuelle overgrep innbefatter slik aktivitet mellom barn og voksne, eller mellom barn og andre barn som alders- eller modningsmessig er i en ansvars-, tillits- eller maktposisjon
  • Den seksuelle aktiviteten er igangsatt for å tilfredsstille overgripers lyster, på barnets bekostning
  • I norske spørreundersøkelser som er gjort blant voksne, er forekomsten av seksuelle overgrep i løpet av barndommen 8 til 19 prosent for kvinner og 1 til 14 prosent for menn
Neste side