Informasjon, veiviser

Søvnforstyrrelser hos voksne, veiviser

Hva er søvnforstyrrelser hos voksne?

  • Den mest utbredte søvnforstyrrelsen hos voksne er søvnløshet, eller insomni. Alle søvnforstyrrelser har en opplevelse av dårlig søvn som dominerende symptom
  • For å kalle det en søvnforstyrrelse skal søvnvanskene vedvare til tross tilrettelagte muligheter for søvn
  • Dårlig søvn omfatter:
    • Vanskeligheter med å falle i søvn
    • Holde på søvnen
    • For tidlig oppvåkning
  • Det er ikke uvanlig at søvnvanskene starter som følge av forhold i omgivelsene (f.eks. støy) eller kroppslig sykdom, men vedvarer til tross for at det som utløste søvnvanskene er borte
Neste side