Informasjon

Anabole androgene steroider

Temaside om Korona

Behandling

En bruker som ønsker å slutte med anabole steroider, eller har fått helseproblemer etter bruk, kan oppsøke hjelp. Det er enheter for rus og avhengighetsmedisin, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som har hovedansvaret for denne pasientgruppen. Pasientens behov kartlegges, og behandlingsopplegget tilpasses individuelt. TSB bistår ved psykiske problemer, som for eksempel depresjon, angst eller søvnproblemer, hvor noen har behov for samtaleterapi og/eller medikamentell behandling.

TSB kan også bidra til å koordinere utredning og behandling fra andre medisinske spesialiteter. Ved hormonelle forstyrrelser kan det være behov for endokrinologisk utredning, ved hjerteproblemer kan henvisning til kardiolog være aktuelt, mens en indremedisiner kan utrede lever- eller nyreproblematikk. Dette koordineres av TSB, ofte i samarbeid med fastlegen.

Mange av bivirkningene etter bruk av anabole steroider er reversible og vil forsvinne i løpet av en kortere eller lengre periode uten bruk, mens andre bivirkninger kan bli permanente. Dersom man brukte anabole steroider før man var utvokst, kan dette føre til varig redusert lengdevekst. Gynekomasti (forstørrede bryster) kan i mange tilfeller være irreversibelt, med kirurgisk behandling som eneste løsning. Hårtap kommer ikke tilbake, og effekter som mørk stemme og forstørret klitoris hos kvinner vil i de aller fleste tilfeller vedvare. Fertiliteten kan også bli varig svekket. Psykiske bivirkninger er oftest reversible, men kan bli langvarige og kreve behandling i mange år.

Alle som ønsker hjelp til å slutte med anabole steroider, eller behandling for sine helseplager i etterkant, kan henvises til TSB av sin fastlege. Alternativt kan de ta kontakt med det nasjonale behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjektet Steroideprosjektet for en gratis og uforpliktende informasjonssamtale om hva behandlingstilbudet kan bestå av. Samtalen krever ingen henvisning og blir ikke journalført, og Steroideprosjektet kan hjelpe til med henvisning om det er ønsket etter endt samtale.

Forrige side