Nyhetsartikkel

Anabole steroider

Behandling for bivirkninger etter bruk

Siden 2013 har spesialisthelsetjenestens behandlingsansvar for brukere av anabole steroider med helseproblemer vært i enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Det innebærer at en bruker med helseproblemer, eller deres pårørende, kan henvises til - og bli fulgt opp i TSB, i tillegg til å bli henvist videre til andre spesialistenheter basert på symptombilde.

Siden 2015 har det også vært mulig for brukere og pårørende å få en gratis og uforpliktende informasjonssamtale om behandlingstilbudet, som verken krever henvisning eller blir journalført. Denne samtalen blir tilbudt av det nasjonale behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjektet Steroideprosjektet. Steroideprosjektet holder også foredrag for ulike faggrupper, og bidrar rådgivende for helsepersonell som har fått inn en pasient med steroidproblematikk. Les mer på Steroideprosjektets nettsider.

Forrige side Neste side