Nyhetsartikkel

Anabole steroider

"Stacking"

Mange velger å bruke steroider i sykluser - det vil si ta flere doser i en spesifikk tidsperiode, stoppe i en periode og starte igjen. Brukere kombinerer ofte ulike typer steroider i en prosess kjent som "stacking". Da tar de gjerne to eller flere ulike AAS, blander oralt og injeksjon, og inkluderer til og med (noen ganger) medikamenter som er utviklet for bruk i veterinærmedisin. Misbrukerne tenker da at de ulike steroidene virker sammen og slik produserer en effekt på muskelstørrelse som er større enn hvert dopingmiddel gjør alene. Denne teorien er ikke vitenskapelig bevist.

En annen bruksmetode er "pyramiding". Dette er en prosess hvor brukeren sakte eskalerer steroidbruken, når en topp, og deretter reduserer dosen gradvis mot slutten av en syklus. Misbrukerne tror at dette vil gi kroppen tid til å tilpasse seg til høye doser, og at de dopingfrie syklusene gir kroppens hormonsystem tid til å komme i gang igjen. Denne teorien er heller ikke vitenskaplig bevist.

Forrige side Neste side