Nyhetsartikkel

Anabole steroider

Anabole steroider blir ofte brukt for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettprestasjoner. Men denne effekten har en høy pris med bivirkninger som varierer fra dårlig ånde, fett hår og uren hud, til livstruende skader og sykdommer.

Kunstig fremstilte anabole androgene steroider (AAS) etterligner testosteron, som er det viktigste mannlige kjønnshormonet. Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress, og for å sikre en normal vekst og utvikling. 

AAS er syntetisk fremstilte hormoner som er det samme som, eller ligner på androgener, fellesnavnet på mannlige kjønnshormoner. Det finnes mer en 100 varianter av anabolske steroider. Det kraftigste androgenet er testosteron.

AAS ble utviklet sent på 1930-tallet, i hovedsak for å behandle hypogonadisme, en tilstand hvor kroppen ikke produserer tilstrekkelig testosteron for normal vekst, utvikling og seksuell funksjon.

Den grunnleggende medisinske bruken av disse stoffene er å behandle sykdommer som er forårsaket av androgen hormonmangel, som forsinket pubertet, noen typer impotens, og noen sykdommer som gir tap av ren muskelmasse, som for eksempel kreft og aids.

Les mer om testosteronbehandling her.

I løpet av 1930-årene oppdaget forskere at anabolske steroider kunne stimulere vekst av skjelettmuskulatur hos laboratoriedyr, noe som førte til misbruk av stoffene - først av vektløftere og kroppsbyggere, og siden også av idrettsutøvere innen andre idretter.

10 til 100 ganger høyere doser

Doser som blir brukt av misbrukere, kan være 10 til 100 ganger høyere enn de dosene som blir foreskrevet til behandling av medisinske tilstander.

En undersøkelse fra 2009 viser blant annet at 3 prosent av menn og 1 prosent av kvinner har brukt eller bruker doping i Norge. De som bruker doping, bruker i hovedsak AAS og testosteronpreparater.

Anabole steroider er populære fordi det kan forbedre utholdenhet, styrke og muskelmasse hvis du kombinerer det med trening. Forskning har ikke vist at de forbedrer ferdigheter, smidighet eller idrettsprestasjoner.

Dopingmidler er ikke lenger noe som bare blir brukt i toppidrettsmiljø for å forbedre prestasjoner. Problemet ser faktisk ut til å være størst utenom den organiserte idretten. Les mer om dette her: Som å spille russisk rulett

Kan ha forstyrret kroppsoppfatning

Mange begynner med steroider fordi de tror at det kan forbedre utseende - mer muskler og mindre fett. Blant de som bruker det, er også mennesker med en forstyrret kroppsoppfatning - altså mennesker som ser seg selv som mindre muskuløse enn de faktisk er, eller som lubne, selv om de i virkeligheten er svært slanke og atletiske.

Noen ungdommer misbruker AAS som en del av risikoadferd.

I en intervjuserie med mannlige vektløftere, fant forfatterne at 25 prosent av de som misbrukte steroider, rapporterte fysisk eller seksuelt misbruk i barndommen.

Bivirkninger

AAS blir vanligvis enten inntatt som tabletter eller ved injeksjon. Noen tilfører testosteron gjennom huden som krem eller gel.

Bruk av AAS er forbundet med en rekke helseproblemer - alt i fra kviser til livstruende tilstander. Dette inkluderer:

 • Kviser
 • Tap av hodehår
 • Dårlig ånde
 • Strekkmerker
 • Pigmentering i huden
 • Økt fare for skade på sener og senefester, avrivningsskader er relativt vanlig
 • Menn kan utvikle bryster - gynekomasti
 • Testiklene kan bli mindre
 • Kvinner kan få et mer maskulint utseende, mannlige kjønnstrekk som dypere stemme, mer kroppshår, større klitoris og menstruasjonsforstyrrelser
 • Begge kjønn risikerer sterilitet
 • Hjerteproblemer, forstørret hjerte, høyt blodtrykk og endringer i blodkolesterol fører til økt risiko for slag og hjerteinfarkt - selv hos unge mennesker
 • Alvorlig leverskade/leversykdom, inkludert kreft
 • Risiko som gjelder særlig ungdom: Lengdeveksten kan stoppe permanent på grunn av for tidlig modning av skjelettet og aksellererte pubertetsendringer. Altså risikerer du å ikke oppnå forventet høyde
 • Aggressiv adferd

Mange av bivirkningene er forbigående (reversible) dersom du slutter å bruke steroider, men noen er permanente. Dette gjelder blant annet dypere stemme hos kvinner.

Kan føre til aggresjon og psykiatriske problemer

Bruk av AAS kan ha en betydelig effekt på humør og adferd. Misbruk kan føre til aggresjon og andre psykiatriske problemer. Mange oppgir at de føler seg vel på anabole steroider, men ekstreme humørsvingninger kan oppstå - inkludert tilnærmet maniske symptomer og sinne som kan føre til vold.

Les også: Androgene anabole steroider (AAS) og vold

Forskere har også sett at brukere kan lide av paranoid sjalusi, ekstrem irritabilitet, vrangforestillinger og svekket dømmekraft - som har opphav i en følelse av uovervinnelighet.

Steroider som er utviklet ulovlig i ikke sterile omgivelser, og brukerforhold knyttet til injeksjoner, innebærer dessuten risiko for å utvikle livstruende virusinfeksjoner som hiv, hepatitt B, hepatitt C og endokarditt.

Ulovlige steroider blir ofte solgt på treningsstudio, i konkurranser og gjennom "mail order operations", etter å ha blitt smuglet inn i landet.

Steroider som ofte blir (mis)brukt

I pille-/pulverform (peroralt):

 • Anadrol
 • Oxandrin
 • Dianabol
 • Winstrol

Injeksjoner:

 • Deca-Durabolin
 • Durabolin
 • Depo-Testosteron
 • Equipoise
 • Tetrahydrogestrinon

"Stacking"

Mange velger å bruke steroider i sykluser - det vil si ta flere doser i en spesifikk tidsperiode, stoppe i en periode og starte igjen. Brukere kombinerer ofte ulike typer steroider i en prosess kjent som "stacking". Da tar de gjerne to eller flere ulike AAS, blander oralt og injeksjon, og inkluderer til og med (noen ganger) medikamenter som er utviklet for bruk i veterinærmedisin. Misbrukerne tenker da at de ulike steroidene virker sammen og slik produserer en effekt på muskelstørrelse som er større enn hvert dopingmiddel gjør alene. Denne teorien er ikke vitenskapelig bevist.

En annen bruksmetode er "pyramiding". Dette er en prosess hvor brukeren sakte eskalerer steroidbruken, når en topp, og deretter reduserer dosen gradvis mot slutten av en syklus. Misbrukerne tror at dette vil gi kroppen tid til å tilpasse seg til høye doser, og at de dopingfrie syklusene gir kroppens hormonsystem tid til å komme i gang igjen. Denne teorien er heller ikke vitenskaplig bevist.

Abstinenssymptomer

En ukjent prosentandel av misbrukerne kan bli avhengige av doping. Mange bruker mye tid og penger på det, og de kan oppleve abstinenssymptomer når de slutter å bruke det.

Det farligste abstinenssymptomet er depresjon, ettersom det noen ganger fører til selvmord eller selvmordsforsøk.

Balansert informasjon

For å forebygge bruk av doping, er det viktig å kjenne til både risiko og fordeler med AAS. En balansert presentasjon har vist seg å være langt mer effektivt i å overbevise tenåringer om ikke å bruke doping, fremfor å bare presentere den negative effekten av steroider. Dette er fordi elever synes en balansert tilnærming er mer troverdig.

Dopingforbud

Frem til sommeren 2013 var det forbudt å importere, produsere og selge dopingmidler til ikke-medisinsk bruk. Fra 1. juli 2013 ble også kjøp, besittelse og bruk omfattet av forbudet i legemiddelloven.

Hensikten med kriminalisering er allmennpreventiv og å etablere sanksjonsmuligheter. Kjøp, besittelse og bruk av dopingmidler vil kunne staffes på samme måte som besittelse og bruk av narkotika.

Behandling for bivirkninger etter bruk

Siden 2013 har spesialisthelsetjenestens behandlingsansvar for brukere av anabole steroider med helseproblemer vært i enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Det innebærer at en bruker med helseproblemer, eller deres pårørende, kan henvises til - og bli fulgt opp i TSB, i tillegg til å bli henvist videre til andre spesialistenheter basert på symptombilde.

Siden 2015 har det også vært mulig for brukere og pårørende å få en gratis og uforpliktende informasjonssamtale om behandlingstilbudet, som verken krever henvisning eller blir journalført. Denne samtalen blir tilbudt av det nasjonale behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjektet Steroideprosjektet. Steroideprosjektet holder også foredrag for ulike faggrupper, og bidrar rådgivende for helsepersonell som har fått inn en pasient med steroidproblematikk. Les mer på Steroideprosjektets nettsider.

Vil du vite mer?