Informasjon

Astma hos idrettsutøvere

Astma og anstrengelsesutløst bronkospasme rammer eliteidrettsutøvere oftere enn normalbefolkningen. Studier tyder på at utøvernes pustemønster, treningsmengde og treningsmiljø spiller en rolle.

Trakea, bronkier, alveoler

I Norge har om lag elleve prosent av skolebarn og voksne < 45 år astma. Forekomsten økte i de fleste europeiske land mellom 1950-2000, men har flatet ut de siste 10 årene. I internasjonale studier har man påvist at eliteidrettsutøvere har hyppigere forekomst av astmasymptomer og økt følsomhet i luftveiene enn normalbefolkningen. Årsaken til dette er fortsatt noe uklar, men studiene tyder på at årsaken er å finne i utøvernes pustemønster, treningsmiljø og treningsmengde1-4Anstrengelsesutløst bronkospasme, som er astma-liknende anfall utløst av høyintensitets utholdenhetsaktivitet, kan påvises hos ca. 50 prosent av langrennsløpere5. Denne tilstanden forekommer hyppigere blant personer som har astma, men også personer uten astma kan ha anstrengelsesutløst bronkospasme.

Astmamedisiner var på dopinglisten

Studier har vist at forbruket av anti-astma medisin er høyt hos eliteidrettsutøvere. Flere av disse anti-astmatiske medikamentene var på World Anti-Doping Agency (WADA)'s liste over forbudte stoffer fram til 2011. WADAs dopingregler gjelder over hele verden. I Norge er det Antidoping Norge som håndhever disse reglene.

WADA-regulering av astmamedisiner type beta-2 agonister, per 20186: Alle beta-2 agonister er forbudt. Unntak (korttidsvirkende beta-2 agonist): inhalert salbutamol, maks. 1600 mcg pr. døgn, fordelt på flere enkeltdoser, maks. 800 mcg/12 timer. Ved bruk av større doser, annen administrasjonsmåte (eks. forstøverapparat), eller ved bruk av annen korttidsvirkende beta-2 agonist (eks. terbutalin) må atleten søke om medisinsk fritak (se nedenfor). Anmerking: Det finnes også unntak for 2 langtidsvirkende beta-2 agonister men medisinene er forbeholdt astmabehandling og bør ikke brukes uten samtidig bruk av kortisoninhalator.

Steroider (glukokortikoider) er forbudt dersom medikamentet administreres som tabletter, stikkpiller eller per sprøyte. Inhalasjonssteroider som markedsføres i Norge i 2018 til bruk som forebyggende astmabehandling, er tillatt uten søknad om fritak.

Medikamentet montelukast, en annen forebyggende astmamedisin, står per 2018 ikke på WADAs dopingliste.

NB! Dosering over tillatte maks. doser krever søknad om medisinsk fritak på forespørsel.

Antidoping Norge tilbyr et nyttig legemiddelsøk og mye relevant tilleggsinformasjon på sin nettside.

Idrettsutøvere som deltar i konkurranser i regi av nasjonale eller internasjonale idrettsorganisasjoner, må sette seg inn i regelverket for sitt forbund. 

Neste side