Informasjon

Astma hos idrettsutøvere

Astma rammer eliteidrettsutøvere oftere enn normalbefolkningen. Årsaken til dette er uklar, men  studier tyder på at utøvernes pustemønster, treningsmengde og treningsmiljø kan spille en rolle.

Idrettsutøvere som bruker astmamedisin og som konkurrerer i nasjonale og internasjonale konkurranser, må sette seg inn i dopingregelverket for sitt forbund.
Idrettsutøvere som bruker astmamedisin og som konkurrerer i nasjonale og internasjonale konkurranser, må sette seg inn i dopingregelverket for sitt forbund.

Hopp til innhold

Informasjonen er utviklet i samarbeid med Antidoping Norge1

Trakea, bronkier, alveoler

I industrialiserte land har 7-10 prosent av den voksne befolkning astma, og forekomsten har vært stigende de siste årtier. I internasjonale studier har man påvist at eliteidrettsutøvere har hyppigere forekomst av astma, bronkial hyperreaktivitet og luftveissymptomer enn normalbefolkningen. Årsaken til denne høye forekomsten av astma blant eliteidrettsutøvere er fortsatt uklar, men studiene tyder på at årsaken er å finne i utøvernes pustemønster, treningsmiljø og treningsmengde2-5. Anstrengelsesutløst bronkospasme er påvist hos ca. 50 prosent av langrennsløpere6.

Astmamedisiner var på dopinglisten

Studier har vist at forbruket av anti-astma medisin er høyt hos eliteidrettsutøvere. Flere av disse anti-astmatiske medikamentene var på World Anti-Doping Agency (WADA)'s liste over forbudte stoffer fram til 2011. WADAs dopingregler gjelder over hele verden. I Norge er det Antidoping Norge som håndhever disse reglene.

WADA-regulering av beta-2 agonister, per 20167: Alle beta-2 agonister er forbudt. Unntak vedrørende korttidsvirkende beta-2 agonist: Inhalert salbutamol, maks. 1600mcg pr. døgn. Ved bruk av større doser, annen administrasjonsmåte (eks. forstøverapparat), eller ved bruk av annen korttidsvirkende beta-2 agonist (eks. terbutalin) må atleten søke om medisinsk fritak (se nedenfor). Anm. Det finnes også unntak for 2 langtidsvirkende beta-2 agonister men medisinene er forbeholdt astmabehandling og bør ikke brukes uten samtidig bruk av kortisoninhalator.

Steroider er forbudt dersom medikamentet administreres som tabletter, stikkpiller eller per sprøyte. Inhalasjonssteroider som markedsføres i Norge i 2016 til bruk som forebyggende astmabehandling er tillatt uten søknad om fritak.

Medikamentet montelukast, en forebyggende astmamedisin, står per 2016 ikke på WADAs dopingliste.

NB! Dosering over tillatte maks. doser krever søknad om medisinsk fritak på forespørsel.

Idrettsutøvere som deltar i konkurranser i regi av nasjonale eller internasjonale idrettsorganisasjoner, må sette seg inn i regelverket for sitt forbund.