Nyhetsartikkel

Bloddoping

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Alvorlige konsekvenser

Andre former for bloddoping er bruk av blod-erstatningsmidler, kalt hemoglobin-baserte oksygenbærere (HBOC) og perfluorokarboner. Disse har blitt utviklet til bruk i nødsituasjoner der blod ikke er tilgjengelig for overføring, eller hvor det å teste blodtype ikke er et alternativ. Bivirkninger er økt risiko for hjertekarsykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt og blodproppsykdom.

Blodoverføring kan gi alvorlige konsekvenser. Andre menneskers blod kan inneholde virus som blir overført sammen med blodet. En idrettsutøver som bruker sitt eget blod, kan utsette seg selv for alvorlig fare dersom prosedyren ikke er utført riktig, eller dersom blodet ikke blir håndtert eller lagret korrekt. I tillegg vil unaturlig høyt nivå med røde blodceller øke risikoen for hjerteinfarkt, slag og blodpropp til lungene og hjernen.

WADA jobber med å utvikle en test som skal oppdage bloddoping med bruk av eget blod (autologt blod). De har også innført "idrettspasset", en indirekte metode som følger en idrettsutøvers biologiske variabler (blodverdier) over tid. Formålet er å oppdage unormale variasjoner, og slik avdekke misbruk.

Forrige side Neste side