Informasjon

Doping - skader kropp og sinn

Listen over bivirkninger og farer ved bruk av dopingmidler er lang og skremmende. Likevel er dopingbruk i ferd med å bli et samfunnsproblem. De yngste brukerne er barn i 13-års alderen.

Unge gutter og jenter bruker anabole steroider for å få en finere kropp og bli som idealene de ser på TV og i magasinene. Dopingmidlene skaffer de ofte på internett. Men heller ikke de som kjøper kosttilskudd på internett, bør føle seg trygge. Det advares mot å kjøpe kosttilskudd annet enn over disk i Norge. Årsaken til dette er at du ikke har noen garanti for hva kosttilskuddene som du kjøper på nettet, inneholder. Kanskje inntar du uheldige eller skadelige stoffer uten å være klar over det.

Brukes av barn

Anabole steroider er et samfunnsproblem, men det er helt feil å tro at problemet bare finnes på noen få helsestudio.

BBC News melder at skolebarn ned i 14-års alderen bruker anabole steroider for å se bedre ut, bli sterkere og fordi de tror at det vil gjøre dem populære. Forskerne bak studien som BBC refererer til, uttrykte også bekymring fordi 20 prosent av tenåringene delte sprøyter og sprøytespisser. 

Ifølge Kulturdepartementets Handlingsplan for anti-doping arbeid i Norge viser undersøkelser at vel én prosent av utøverne i et særforbund bruker doping. Tilsvarende undersøkelser i norske helsestudio viser at to prosent av medlemmene bruker doping.

Økt aggressivitet, vold og selvmord

I hovedsak blir dopingmidlene delt inn i tre grupper:

  • Androgen-anabole steroider (anabole steroider)
  • Sentralstimulerende midler
  • Andre midler, der vi finner for eksempel veksthormoner og EPO

Anabole steroider har en muskeloppbyggende effekt og blir altså mye brukt av de som vil bygge store muskler fort. Bivirkningene som er vanlige blant menn, er hårtap, redusert volum på testiklene (som et barn), vektøkning og væskeopphopning i kroppen, vekst av brystkjertler og sterilitet. Kvinner kan miste menstruasjonen, og de risikerer også sterilitet. I tillegg får de økte maskuline trekk, blant annet forstørret klitoris, økt skjeggvekst og mindre bryster. Hos begge kjønn øker risikoen for åreforkalkning, hjerteinfarkt og leverskader. Redusert vekst ved bruk som barn/ungdom, kviser, sprekker i huden, rynker, vektøkning og væskeopphopning i kroppen, sene- og muskelskader (avrivning av senefester og muskelbrister). Det er også dokumentert at anabole steroider fører til økt aggressivitet, og mye tyder på at voldshandlinger og enkelte selvmord kan knyttes til slik bruk. Dette gjelder spesielt dersom de blir kombinert med alkohol. Det fører også til depresjoner og forvirringstilstander.

Sentralstimulerende midler blir beskrevet med effekter som redusert tretthetsfølelse og økt utholdenhet. Også disse midlene fremmer aggressive handlinger. Ifølge Handlingsplan for anti-doping arbeid i Norge er de mest kjente sentralstimulerende midlene amfetamin, kokain og efedrin. Disse midlene kan føre til personlighetsforstyrrelser som forfølgelsestanker, forstyrret virkelighetsoppfatning, hallusinasjoner, uforutsigelig atferd som iblant er voldelig, ufrivillige bevegelser, krampeanfall, uro, angst, søvnproblemer, vekttap, og i verste fall hjerterytmeforstyrrelser, hjertestans og plutselig død.

Veksthormoner og EPO tilhører den siste gruppen. EPO er forkortelse for erythropoietin, et kunstig fremstilt hormon som påvirker produksjonen av røde blodlegemer i kroppen. Bivirkningene som bruk av disse gir, er muskel- og leddsmerter og store væskeansamlinger i kroppen. Misbruker du disse stoffene over lengre tid, kan du få diabetes og unormal vekst av hjerte, lunger, beinvev og andre organer. Misbruker du EPO, øker du farene for blodpropp, hjertestans, hjerneslag og plutselig død.

Må starte forebygging tidlig

For å forebygge at barn og unge skal begynne å bruke doping, er det viktig med informasjon. Informasjonssenteret for Antidopingarbeid i Norge uttrykker at informasjon om doping bør gis på samme måte som informasjon om de skadelige effektene ved røyking, alkoholbruk eller andre narkotiske stoffer blir gitt.

For å forebygge bør det startes med å gi informasjon om skadevirkningene ved doping til unge i 13-14 års alderen. Helsepersonell, lærere og foreldre bør også lære mer om doping. Det er kanskje ikke mulig å påvirke dem som allerede bruker doping, men dersom man kan gi ungdommer riktig informasjon tidlig, og heller fokusere på riktig kosthold og seriøs trening, får man et varig resultat uten å være redd for mulige bivirkninger. De fleste ønsker jo å være veltrente og å se bra ut.

Vil du vite mer?