Informasjon

Gendoping - fryktet og forventet

Gendoping har stått på dopinglisten siden 2003, men fortsatt tror ikke ekspertene at det er tatt i bruk. De fleste er likevel overbevist om at det bare er et tidsspørsmål før det vil skje. Forhåpentligvis klarer forskerne å finne en måte å spore gendoping på før den tid.

I likhet med andre dopingmidler er gendoping i utgangspunktet resultat av medisinsk forskning som er satt i gang for å finne behandling for ulike sykdommer. Kanskje kan genterapi i fremtiden helbrede immunsviktsykdommer, muskelsykdommer, enkelte blødersykdommer, Parkinsons sykdom, cystisk fibrose, enkelte krefttyper og andre alvorlige sykdommer.

Tidlig på dopinglista

Men det er ikke bare de som er opptatt av å helbrede alvorlige sykdommer, som har fått øynene opp for genterapi. Også enkelte unge, friske idrettsutøvere er interesserte i å prøve genterapi - eller rettere sagt gendoping. World Anti-Doping Agency (WADA) så tidlig at genterapi ville bli interessant for uærlige idrettsutøvere. Derfor kom gendoping inn på dopinglista allerede i 2003.

Gendoping blir på dopinglista definert som "ikke terapeutisk bruk av gener, genetiske elementer og/eller celler som har muligheter til å øke utøvernes yteevne."

Så langt antas det at gendoping ikke er tatt i bruk av idrettsutøvere. Men akkurat det er umulig å vite. Interessen er det i alle fall ingenting å si på.

Neste side