Informasjon

Gendoping - fryktet og forventet

Gendoping har stått på dopinglisten siden 2003, men fortsatt tror ikke ekspertene at det er tatt i bruk. De fleste er likevel overbevist om at det bare er et tidsspørsmål før det vil skje. Forhåpentligvis klarer forskerne å finne en måte å spore gendoping på før den tid.

Gendoping er definert som ikke-terapeutisk bruk av celler, gener, genetiske elementer eller modulering av genekspresjon som gir muligheter for å øke utøvers yteevne.

I likhet med andre dopingmidler er gendoping i utgangspunktet resultat av medisinsk forskning som er satt i gang for å finne behandling for ulike sykdommer. Kanskje kan genterapi i fremtiden helbrede immunsviktsykdommer, muskelsykdommer, enkelte blødersykdommer, Parkinsons sykdom, cystisk fibrose, enkelte krefttyper og andre alvorlige sykdommer.

Tidlig på dopinglista

Men det er ikke bare de som er opptatt av å helbrede alvorlige sykdommer, som har fått øynene opp for genterapi. Også enkelte unge, friske idrettsutøvere er interesserte i å prøve genterapi - eller rettere sagt gendoping. World Anti-Doping Agency (WADA) så tidlig at genterapi ville bli interessant for uærlige idrettsutøvere. Derfor kom gendoping inn på dopinglista allerede i 2003.

Man har lenge vært klar over at gendoping vil komme og at det vil bli en stor utfordring å påvise denne avanserte formen for doping. Per i dag fremtrer gener for EPO, humant veksthormon og ulike vekstfaktorer, gener for utholdenhet og andre som svært aktuelle å benytte innen gendoping, og flere vil sikkert komme, skriver Antidoping Norge på sine hjemmesider.

Neste side