Informasjon

Gendoping

Mange vil prøve gendoping som øker muskelveksten

I 1998 ble det publisert en studie der tema var om genterapi kunne forebygge tap av muskelfunksjoner forbundet med enkelte muskelsykdommer. Studien ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). Denne studien viste at ved å tilføre mus gener med såkalt "insulin-liknende vekstfaktor 1" (IGF1) i muskelceller, førte det i snitt til 15 prosents økning av muskelmassen og 14 prosents økning av styrken. Ved hjelp av trening alene kunne musene oppnå en vekst på 23 prosent. Med både trening og tilført IGF1-gen vokste musklene med 32 prosent.

Science News har et intervju med en av forskerne bak denne studien. Han forteller der at han fikk telefoner og e-poster fra mennesker som tryglet ham om å helbrede dem fra muskelsykdommer eller aldersbetinget muskelreduksjon ved hjelp av genterapi. Men han fikk også en rekke telefoner fra friske mennesker - sprintere, styrkeløftere og andre idrettsutøvere og trenere som ønsket å bruke teknologien til å forbedre egne prestasjoner.

Med gendoping behøver ikke utøverne lenger å tilføre dopet jevnlig. I stedet kan de sprøyte inn et gen som sørger for at produksjonen av de ønskede stoffene fortsetter å skje i kroppen. Det kan for eksempel være et gen som produserer EPO (bloddoping). Når genet er på plass, vil kroppen selv sørge for å produsere ekstra EPO (som jo egentlig er et naturlig forekommende stoff i kroppen).

Forrige side Neste side