Informasjon

Gendoping - fryktet og forventet

Kan ha en rekke farlige bivirkninger

Men ifølge overlege Per Wiik Johansen, tidligere medisinsk sjef i Antidoping Norge, har de færreste idrettsutøvere nok bakgrunnskunnskap til at de fullt ut forstår den helsemessige risikoen ved gendoping. Noen av helserisikoene er i følge hans artikkel "Gendoping - det perfekte bedrag?"  fare for nydannelse av sykdomsfremkallende virus. En vanlig metode som brukes for å overføre gen, er gjennom å bruke et virus der smittestoffene er fjernet, og det ønskede genet er tilsatt. Viruset transporterer de nye genene inn i de riktige cellene, og de nye genene begynner straks å produsere de proteinene og enzymene de er skapt for å lage. Det er der faren for nydannelse av virus kommer inn i bildet. En annen fare kan være at viruset har tatt opp mye kjemikalier fra produksjonsprosessen. Ytterligere farer er økt risiko for svulstutvikling, hjerneslag, hjerteinfarkt, og mindre alvorlige bivirkninger som vil gi influensalignende symptomer. Wiik Johansen understreker i sin artikkel at bivirkninger vil avhenge av hva slags gen som er tilført. Det påpekes også at gendoping er vanskelig å reversere, vanskelig å kontrollere, og at bivirkningene kan være langvarige.

Forrige side Neste side