Informasjon

Veksthormoner - ingen mirakelkur

Kraftig villedet

I en artikkel i New England Journal of Medicine (NEJM)1 tar forfatteren opp problemet med den villedende markedsføringen av tilskudd med veksthormoner. Spesielt beklagelig synes redaksjonen det er at mange som reklamerer for kosttilskudd som skal være "human growth hormones releasers" viser til en studie som ble publisert i NEJM i 19902. Deltagerne i denne studien var 12 menn over 60 år, som alle hadde lave nivåer med veksthormoner i kroppen. Disse ble behandlet med injeksjoner med veksthormoner i et halvt år. Resultatet viste blant annet en betydelig økning i muskelmasse og beinmineraler, sammenlignet med en kontrollgruppe.

Forfatteren av studien poengterte i en leder i samme utgave av NEJM, at på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene rundt bruken av veksthormoner hos voksne og eldre med lave hormonverdier, er slik bruk ikke berettiget. Og - hvis folk kjøper kosttilskudd som inneholder såkalt veksthormon-frigjørere på grunnlag av kunnskapen i denne artikkelen, har de misforstått det hele.

Forrige side Neste side