Informasjon

Olympiatoppens risikovurdering av kosttilskudd

Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd er forankret i NIF’s holdning til doping og organisasjonens antidopingarbeid.

Lenke til dokument hos Olympiatoppen.