Informasjon

Prestasjonsfremmende midler og idrett

Blodoverføringer og erytropoietin

Blodoverføringer - bloddoping - og erytropoietin (EPO) øker oksygenfrigjøringen til muskulaturen og bedrer prestasjonene i utholdenhetsidretter som sykling og langrenn18.

Blodoverføringer og erytropoietin innebærer flere risiki som transfusjonsreaksjoner, overføring av blodbårne infeksjoner (HIV og hepatitt), blodpropp som følge av "tykkere" blod (høy viskositet) - noe som kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag19.

Blodoverføringer og erytropoietin er forbudte dopingmidler.

Forrige side Neste side